Helion


Szczegóły ebooka

 
Zasady diagnostyki zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych konstrukcji budowlanych

Zasady diagnostyki zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych konstrukcji budowlanych


Przedmiotem instrukcji są metody oceny stanu zabezpieczeń antykorozyjnych w trakcie eksploatacji po zakończeniu okresu gwarancyjnego oraz wskazania odnoszące się do wykonania napraw lub renowacji i ich zakresu. Instrukcja dotyczy wyłącznie antykorozyjnej funkcji systemów malarskich na konstrukcjach stalowych narażonych działanie czynników agresywnych na zewnątrz i wewnątrz obiektów zamkniętych. Nie dotyczy konstrukcji eksploatowanych w wodzie i gruncie. W instrukcji przedstawiono metody oceny zabezpieczeń wyrobami lakierowymi schnącymi lub utwardzającymi się w warunkach otoczenia. Opracowanie jest przeznaczone dla służb nadzoru budowlanego, inspektorów korozyjnych, rzeczoznawców i pracowników działów utrzymania obiektu.

1. Wstęp 5

1.1. Przedmiot i zakres instrukcji 5

1.2. Normy związane 5

1.3. Definicje 9

2. Klasyfikacja środowisk w odniesieniu do konstrukcji 11

3. Trwałość zabezpieczeń malarskich 11

4. Degradacja powłok malarskich 12

4.1. Degradacja powłok w atmosferze 12

4.2. Degradacja powłok w wyniku oddziaływania związków chemicznych 13

4.3. Sposoby oceny degradacji powłok 13

5. Kontrola stanu zabezpieczeń powłokowych na eksploatowanych konstrukcjach stalowych 14

5.1. Kontrola bieżąca 15

5.2. Kontrola szczegółowa 15

6. Renowacja ochronnych systemów malarskich 18

6.1. Prezentacja przykładów oceny stanu powłok 18

6.2. Renowacja zabepieczeń antykorozyjnych z pozostawieniem starych powłok 19

Załącznik nr 1. Dokumentacja kontroli szczegółowej z oceną potrzeby renowacji 21