Helion


Szczegóły ebooka

 
Dobór i mocowanie okuć budowlanych do drzwi i okien o podwyższonej odporności na włamanie

Dobór i mocowanie okuć budowlanych do drzwi i okien o podwyższonej odporności na włamanie


Coraz częstszym powodem niespełniania wymagań w zakresie odporności na włamanie są wady popełniane przy doborze i mocowaniu okuć. Instrukcje dotyczące montażu okuć są niejednoznaczne i nie uwzględniają sposobów osadzenia okuć w oknach i drzwiach wykonanych z rożnych materiałów i o różnych konstrukcjach profili. Doceniając wagę problemu i trudności, z jakimi spotykają się konstruktorzy, producenci i instalatorzy okien i drzwi, podjęto w Zakładzie Okuć i Ślusarki Budowlanej Oddziału Wielkopolskiego ITB badania dotyczące konstrukcji oraz materiałów ościeżnic i skrzydeł drzwiowych stosowanych w drzwiach i oknach o podwyższonej odporności na włamanie. Na podstawie tych badań został opracowany niniejszy poradnik.

1. Wstęp 5

2. Terminy 6

3. Dokumenty normatywne i wymagania dotyczące elementów otworowych i okuć budowlanych 6

4. Dobór okuć do drzwi i okien 9

4.1. Okucia do drzwi 9

4.2. Okucia do okien i drzwi balkonowych 12

5. Mocowanie okuć, błędy popełniane przy mocowaniu oraz zalecenia 13

6. Interpretacja postanowień norm na okucia budowlane i problemy z ich stosowaniem 19

6.1. Norma PN-B-92270:1990 dotycząca drzwi o zwiększonej odporności na włamanie – klasy C 19

6.2. Norma PN EN 1303:2007 dotycząca wkładek bębenkowych 20

6.3. Norma PN-EN 12209: 2005 dotycząca zamków 22

6.4. Norma PN-EN 12320:2002 dotycząca kłódek wraz z osprzętem 22

6.5. Norma PN-EN 13126-8:2007 dotycząca okuć rozwierano-uchylnych, uchylno-rozwieranych i tylko rozwieranych 23

7. Uwagi końcowe 24

8. Dokumenty związane 24