Szczegóły ebooka

Dlaczego nie jesteśmy bogaci

Dlaczego nie jesteśmy bogaci

Przemysław Słowiński

Ebook

Dlaczego nie jesteśmy bogaci, a przed prywatnym domem każdego Polaka nie stoi okazały Mercedes? Nie umiemy, jesteśmy gorsi od innych, pracujemy niewydajnie? Czy położenie geograficzne naszej ojczyzny to przekleństwo czy dobrodziejstwo? Czy dyskutując o szansach rozwoju Polski w następnych dziesięcioleciach, zwracamy uwagę na punkt startu, na historyczne przesłanki współczesnego ekonomicznego status quo?

Niektórzy autorzy piszą naiwnie, ze I wojna światowa toczyła się na Zachodzie, a polski chłop nic o niej wiedział. A przecież największe zniszczenia infrastruktury objęły właśnie ziemie polskie. W gruzach legło 60% dworców kolejowych, w Kongresówce zniszczono 40% dróg bitych. Szacowana kwota strat to 80 miliardach franków szwajcarskich, czyli w przybliżeniu 100 miliardach w obecnej polskiej walucie. Za moment wojna polsko-bolszewicka zostawiła po sobie spaloną ziemię.

W wyniku II wojny światowej utraciliśmy 20 proc terytorium państwa, 40 proc. Infrastruktury, a straty ludzkie nigdy nie zostały do końca podsumowane. Zmuszono nas do rezygnacji z Planu Marshalla, na wniosek ZSRS zrzekliśmy się reparacji, a Anglicy obciążyli nas kosztami pobytu polskiego wojska na Wyspach. Ziemie Odzyskane otrzymywaliśmy od Sowietów doszczętnie rozgrabione. Trudno dziś wycenić straty wynikające z komunistycznej nacjonalizacji handlu i przemysłu.

Do dziś nikt nie podsumował całościowych strat okresu gierkowskiego, stanu wojennego i kolejnej Wielkiej Emigracji Niechcianych na Zachód. Niechętnie liczy się koszty transformacji, może dlatego, że jej autorzy nadal funkcjonują jako autorytety moralne.

Wielkim wysiłkiem wydobywamy się konsekwentnie z nędzy i zacofania. Doganiamy. Wyprzedzamy na zakrętach dziejowych, tych, którym kiedyś było łatwiej. Spróbujmy docenić ten wspólny wysiłek. Bo - dajemy radę. Mimo iż mamy pod górkę.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp
 • CZĘŚĆ I
  • Rozdział I. Państwo feudalne (9661138)
  • Rozdział II. Rozbicie dzielnicowe (11381320)
  • Rozdział III. Modernizacja państwa. Koniec dynastii Piastów (13201386)
  • Rozdział IV. Polska Jagiellonów (13861572)
  • Rozdział V. Ostatnie lata chwały. Początek upadku (15721696)
  • Rozdział VI. Jedz, pij i popuszczaj pasa Agonia Rzeczypospolitej (16961793)
 • CZĘŚĆ II
  • Rozdział VII. Pod rządami zaborców (17951914)
  • Rozdział VIII. I wojna światowa. Odzyskanie niepodległości (19141918)
 • CZĘŚĆ III
  • Rozdział IX. 21 lat odbudowy (19181939)
  • Rozdział X. Na styku dwóch okupacji (19391945)
 • CZĘŚĆ IV
  • Rozdział XI. Najweselszy barak w obozie. 44 lata PRL (19451989)
 • CZĘŚĆ V
  • Rozdział XII. Gorzka wolność (1989)
 • Bibliografia
 • Przypisy
 • O Autorze
 • Tytuł: Dlaczego nie jesteśmy bogaci
 • Autor: Przemysław Słowiński
 • ISBN: 9788380796669, 9788380796669
 • Data wydania: 2021-12-28
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2asg
 • Wydawca: Fronda