Helion


Szczegóły ebooka

Sens, czyli - co to jest. Perspektywa konstruktywistyczna

Sens, czyli - co to jest. Perspektywa konstruktywistyczna

Michael Fleischer podejmuje próbę rozwiązania problemu sensu i jego tajemniczości. Prezentuje perspektywę lingwistyczną, dalej ujęcie syntetyczne, by następnie przybliżyć stanowisko Niklasa Luhmanna oraz koncepcje Dirka Baeckera i Wernera Vogda. Drugą część książki autor poświęca konstruktywistycznemu ujęciu sensu, natomiast w części trzeciej zamieszczono typologię konceptów komunikacyjnych.

0. Wstęp
1. ‘Sens’ w programie komunikacji ‘nauka’ i moje trzy grosze
1.1. Perspektywa lingwistyczna
1.2. Ujęcie syntetyczne
1.3. Stanowisko Niklasa Luhmanna
1.4. Koncepcja Dirka Baeckera
1.5. Koncepcja Wernera Vogda
1.6. Sens w estetyce
2. Konstruktywistyczne ujęcie sensu
2.1. Wymiar naturalny i komunikacyjny
2.2. Realizacje i funkcjonowanie sensu
3. Typologia konceptów komunikacyjnych
4. Wniosek
5. Literatura