Helion


PRIMUM VERBUM

Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich
Parafrazowanie w dyskursie artystycznym
Jak rekonstruować biografię i jak opisać twórczość XIX-wiecznego pisarza minorum gentium? (metodologia, źródła, struktury narracji). Skrypt akademicki
Być Polakiem, czyli życie pisane wierszem i wiersze pisane przez życie
Harry Potter i zagrożenia duchowe