Szczegóły ebooka

Lektorzy języka angielskiego w międzywojniu

Lektorzy języka angielskiego w międzywojniu

Mirosława Podhajecka

Ebook

Monografia jest pierwszą próbą przedstawienia działalności lektorów języka angielskiego z pięciu uniwersytetów okresu międzywojnia: Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jako pracownicy dydaktyczni lektorzy nie mieli na swoim koncie osiągnięć naukowych, wykonywali jednak ważną „pracę u podstaw”, aby poprawić znajomość języków obcych wśród studentów i przyszłych absolwentów polskich uczelni. Tym samym zasługują na odnotowanie w literaturze przedmiotu. Sylwetki lektorów przedstawiono na szerszym tle historycznym, ponieważ ich losy były ściśle powiązane z wydarzeniami pierwszej połowy XX w. Materiał wzbogacają trzy aneksy, z których pierwszy obejmuje biogramy kierowników pierwszych katedr anglistyki, drugi stanowi analizę kilku podręczników do nauki angielskiego wydanych przez lektorów, a trzeci zawiera przekłady anglojęzycznych tekstów. Książka skierowana jest głównie do językoznawców, studentów neofilologii, nauczycieli języków obcych i historyków, ale może także zainteresować pedagogów, socjologów, kulturoznawców, politologów, a także osoby zajmujące się innymi dziedzinami nauki.

 

Głębię analizy i dbałość o szczegół Autorka łączy z żywością prezentacji i przydaje tekstowi zarówno wagi, jak i atrakcyjności poprzez bogaty materiał ilustracyjny: fotografie, wyciągi z rejestrów, fragmenty

korespondencji, odpisy dyplomów, ogłoszenia, nekrologi. Są to nośniki niesłychanie cennych danych, rysujących szeroki kontekst funkcjonowania pracowników uniwersytetów.

[z recenzji prof. dr hab. Hanny Komorowskiej]

 

Autorka odwołuje się do wielu źródeł. Nie podchodzi do nich jednak bezkrytycznie, gdyż niejednokrotnie pewne informacje podaje w wątpliwość, inne koryguje i wreszcie nie unika przedstawienia własnych przemyśleń. W efekcie czytelnik otrzymuje interesujące biogramy dziewiętnastu lektorów języka angielskiego i kierowników katedr anglistycznych.

[z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Mańczak-Wohlfeld]

 

Mirosława Podhajecka – profesor uczelni w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: językoznawstwo. Zainteresowania badawcze: kontakty językowe, leksykografia, historia dydaktyki języka angielskiego, biografistyka. Autorka monografii Russian Borrowings in English: A Dictionary and Corpus Study (2013) oraz A History of Polish-English/English-Polish Bilingual Lexicography (1788–1947) (2016). Beneficjentka projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki (2011–2016), stypendystka Cordell Collection of Dictionaries, Indiana State University (2005, 2012) oraz Clifford and Mary Corbridge Trust, Cambridge University (2018).


 

Podziękowania

Wykaz WAŻNIEJSZYCH skrótów

Wstęp

1. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie

1.1. Anastazja Gruzińska

1.2. Alina Brylińska (Studnicka)

1.3. Wanda Januszkiewiczowna (Grabińska)

1.4. Władysław Kospoth-Pawłowski

2. Uniwersytet Poznański

2.1. Oskar Callier

2.2. Rudolf J. Lovell

2.3. Eileen Markley Znaniecka

2.4. Marian Zygfryd Arend

2.5. Maria Rudnicka

3. Uniwersytet Warszawski

3.1. Wacław Osuchowski

3.2. Burt Watson Welsh

3.3. Ernest B. McKnight

3.4. Zofia Miklaszewska

3.5. Kathleen O’Donoghue-Herman

3.6. Hilda Motler

4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

4.1. Michał Henryk Dziewicki

4.2. Godfrey G.R. Greene

4.3. Jan Stanisławski

5. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie

5.1. Charles Irvine

Zakończenie

Aneks 1. Kierownicy katedr anglistyki w II RP

Bernard W.A. Massey

Andrzej Tretiak

Roman Dyboski

Władysław Tarnawski

Aneks 2. Wybrane podręczniki do nauki języka angielskiego

England and the English (1930) Władysława Kospotha-Pawłowskiego

Kurs elementarny języka angielskiego na podstawie fonetycznej (1930) Mariana Z. Arenda

The Castle of Imagination (1925) Kathleen O’Donoghue-Herman

A Pole in London (1939) Jana Stanisławskiego

Praktyczny podręcznik języka angielskiego z kluczem (1929) Charlesa Irvine’a

ANEKS 3. PRZEKŁADY TEKSTÓW ANGIELSKICH

Spis tabel

Spis ilustracji

Bibliografia

Summary

Indeks osobowy

  • Tytuł: Lektorzy języka angielskiego w międzywojniu
  • Autor: Mirosława Podhajecka
  • ISBN: 978-83-242-6604-3, 9788324266043
  • Data wydania: 2022-01-05
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2b6u
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS