Helion


Szczegóły ebooka

Medaliony Igora Siewierianina. Wydanie krytyczno-translatologiczne

Medaliony Igora Siewierianina. Wydanie krytyczno-translatologiczne


Ja – geniusz, Igor-Siewierianin,
Zwycięstwem swoim upojony:
Wszechmiejsko oekranowany!
I we wszechsercach zatwierdzony!
                             Igor Siewierianin

*

Książka jest atrakcyjną pozycją, która niejako odkrywa poezję Igora Siewierianina na polskim gruncie kulturowym, a aż stu czternastu sonetom towarzyszą ich przekłady. Same w sobie są już wartością, a ponadto w przyszłości stanowią bazę do licznych analiz, stwarzają możliwość dyskusji naukowych, tworzenia serii przekładowych. Nietypowa konwencja – towarzyszące sonetom przekłady wzbogacone o analizę pretranslatorską, interpretację i wyjaśnienie chyba wszelkich możliwych kontekstów – to nieczęsto spotykane ujęcie, które ma oczywistą wartość naukową i dydaktyczną, ale również poznawczą.

Z recenzji Edyty Manasterskiej-Wiącek

Zamiast wstępu. Kilka słów o poecie          11

 

Rozdział I. Siewierianin w Polsce   19

  1. Fascynacja i odrzucenie 19
  2. Polskie przekłady           30

 

Rozdział II. Medaliony Igora Siewierianina jako problem translatorski 37

  1. O Medalionach  37
  2. Sympatie i antypatie       42
  3. Założenia analizy pretranslatorskiej       54
  4. Kwestia cyklu a tłumaczenie      57
  5. Założenia ogólne a studium przypadku 66

 

Rozdział III. Medaliony – realizacja translatorska i komentarze            73

  1. Medaliony – sto sonetów z belgradzkiego wydania       75

Andriejew           77

Apuchtin 81

Arcybaszew        85

Achmatowa         89

Byron      93

Balzac     97

Beethoven           103

Bizet        107

Błok        111

Baudelaire          115

Boratynski          119

Briusow  123

Paul Bourget      127

Bunin      131

Bieły       135

Wierbicka           139

Verdi       143

Verlaine  147

Jules Verne         151

Visnapuu            155

Hamsun  159

Gippius   163

Glinka     167

Gogol     171

Gonczarow         175

Gorki      179

T.A. Hoffmann    183

Grieg      187

Gumilow 191

Dostojewski        195

Dučić      199

Dumas    203

Jesienin  207

Żeromski 211

Zoszczenko         215

Wiaczesław Iwanow       217

Georgij Iwanow  221

Inbier      225

Kellermann         229

Kipling    233

Kolcow   237

Conan Doyle      241

Kuzmin   243

Kuprin    247

Lermontow         251

Mirra Łochwicka            255

Leskow    259

Maeterlinck        263

Mayne Reid        267

Margueritte        269

Majakowski        275

Maupassant 1     279

Maupassant 2     281

Nadson   287

Niekrasow  291

Niemirowicz-Danczenko    295

Odojewcewa           299

Eliza Orzeszkowa   303

Offenbach   307

Krolina Pawłowa   311

Pasternak   315

Potiomkin   319

Prutkow      321

Puszkin       323

Przybyszewski        327

Rejmont      331

Remarque   333

Rimski-Korsakow   337

Rolland       341

Romanow   347

Rossini        351

Rostand      355

Sadownikow           359

Sałtykow-Szczedrin            363

Sołogub      367

Staniukowicz          371

Igor-Siewierianin   375

Tagore        377

Mark Twain            379

Aleksiej K. Tołstoj   383

Aleksiej N. Tołstoj   387

Lew Tołstoj 391

Thomas       395

Tumanski    399

Turgieniew 403

Tiutczew     407

Teffi            411

Wilde          415

Whitman     421

Fet  425

Fofanow     429

Cwietajewa 433

Czajkowski 437

Czechow     441

Czirikow 445

Shakespeare       447

Szmielow 451

Chopin    455

Georg Ebers       459

Christo Botew     463

  1. Czarujące rozczarowania – 14 nieopublikowanych „portretów”         467

Ałdanow 469

Balmont  473

Wertyński            477

A.N. Iwanow       481

Felissa Kruut      483

Selma Lagerlöf   487

Mierieżkowski     491

Nikiforow-Wołgin           495

Nikołaj Orłow     499

Lubow Stolica     501

Chodasiewicz     505

Sawa Czukałow  509

Szulgin    513

Hanns Ewers      517

 

Zakończenie 519

 

Od tłumacza 527

 

Indeks nazwisk         529

 

Bibliografia  539