Helion


Szczegóły ebooka

Kryzys dwudziestolecia 1919-1939. Wprowadzenie do badań nad stosunkami międzynarodowymi

Kryzys dwudziestolecia 1919-1939. Wprowadzenie do badań nad stosunkami międzynarodowymi


Zasadnicze tezy, które E.H. Carr wyłożył w Kryzysie dwudziestolecia, są tak samo aktualne dziś, jak w mrocznej dekadzie lat 30. XX wieku.

John J. Mearsheimer

 

Genialna, prowokująca książka, która pozostawia niedosyt.

Martin Wight

 

Moim zdaniem było trzech wielkich klasyków realizmu: Tukidydes, Machiavelli i Carr.

Każdy, kto interesuje się polityką międzynarodową, powinien przeczytać tę książkę.

Robert Gilpin

 

Przenikliwa argumentacja Carra powinna stać w centrum naszych rozważań o świecie XXI wieku i poszukiwania odpowiedzi na jego wyzwania. 

Fred Halliday

 

Kryzys dwudziestolecia jest jedną z tych książek, które nigdy się nie dezaktualizują. 

Barry Buzan

 

Carr napisał jedną z niewielu książek o stosunkach międzynarodowych, które – mimo ich tematyki – można czytać dla przyjemności.

Michael Nicholson

Jan Sadkiewicz, Tragizm polityki między narodami

Twórcom przyszłego pokoju

Przedmowa do wydania 1981

Przedmowa do wydania drugiego

Przedmowa do wydania pierwszego

Część I. Nauka o polityce międzynarodowej

1. Początki nauki

Cel i analiza w nauce o polityce

Rola utopizmu

Wpływ realizmu

2. Utopia a rzeczywistość

Wolna wola versus determinizm

Teoria a praktyka

Intelektualista a urzędnik

Lewica i prawica

Etyka a polityka

Część II. Kryzys międzynarodowy

3. Utopijny kontekst

Podstawy utopizmu

Transplantacja benthamizmu

Racjonalizm a Liga Narodów

Apoteoza opinii publicznej

Nemezis utopizmu

Problem diagnozy

4. Harmonia interesów

Utopijna synteza

Raj leseferyzmu

Darwinizm w polityce

Harmonia międzynarodowa

Wspólny interes w zachowaniu pokoju

Harmonia interesów ekonomicznych między narodami

Koniec harmonii

5. Krytyka realistyczna

Podstawy realizmu

Relatywność myśli

Dostosowanie myśli do celu

Interes narodowy a dobro ludzkości

Realistyczna krytyka harmonii interesów

Realistyczna krytyka internacjonalizmu

6. Granice realizmu

Część III. Polityka, potęga a moralność

7. Natura polityki

8. Potęga w polityce międzynarodowej

a) Potęga militarna

b) Potęga ekonomiczna

Oddzielenie ekonomii od polityki

Oddzielenie ekonomii od polityki – pewne błędy logiczne

Autarkia

Potęga ekonomiczna jako narzędzie polityki

Potęga ekonomiczna a moralność międzynarodowa

c) Panowanie nad opinią publiczną

Propaganda we współczesnym świecie

Propaganda jako narzędzie polityki

Propaganda narodowa czy międzynarodowa?

Porozumienia międzynarodowe dotyczące propagandy

Prawda a moralność w propagandzie

9. Moralność w polityce międzynarodowej

Natura moralności międzynarodowej

Teorie moralności międzynarodowej

Potoczne założenia na temat moralności międzynarodowej

Różnica między moralnością jednostki i państwa

Czy istnieje wspólnota międzynarodowa?

Zasada równości

Dobro całości a dobro części

Część IV. Prawo i zmiana

10. Podstawy prawa

Natura prawa międzynarodowego

Prawo w świetle naturalizmu

Prawo w świetle realizmu

Prawo jako funkcja społeczności politycznej

11. Nienaruszalność traktatów

Prawna i moralna ważność traktatów

Traktaty zawarte pod przymusem

Traktaty nierównoprawne

Traktaty jako narzędzia potęgi

12. Sądowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych

Spory podlegające i niepodlegające jurysdykcji sądowej

Projekty wszechobejmującego arbitrażu

Nieodpowiedniość procedury sądowej dla sporów politycznych

13. Pokojowa zmiana

Rola potęgi w zmianie politycznej

Rola moralności w zmianie politycznej

Zakończenie

14. Perspektywy ustanowienia nowego porządku międzynarodowego

Koniec starego porządku

Czy narody przetrwają jako podmioty potęgi?

Potęga w nowym porządku międzynarodowym

Moralność w nowym porządku międzynarodowym

Nota edytorska

Indeks nazwisk

Indeks nazw geograficznych