Szczegóły ebooka

Nierejestrowane wyludnienie i sytuacja na lokalnym rynku pracy na tle procesów rozwojowych powiatu nyskiego

Nierejestrowane wyludnienie i sytuacja na lokalnym rynku pracy na tle procesów rozwojowych powiatu nyskiego

Romuald Jończy, Karina Kaczmarczyk-Brol, Dominik Socha, Przemysław Śleszyński

Ebook

Praca jest poświęcona diagnozie problemu wyludnienia i zatrudnienia w skali lokalnej powiatu nyskiego. W monografii  poddano analizie  związki zmian demograficznych z sytuacją na rynku pracy, dostępem do kształcenia oraz dysharmonicznym rozwojem ośrodków miejskich różnej wielkości. Wnioski sformułowano na podstawie danych statystyki publicznej i  rozległych badań  mikrospisowych  obejmujących  ludność 44 miejscowości powiatu. Przeprowadzone badania  dowodzą ogromnej skali niezarejestrowanego wyludnienia, feminizacji odpływu ludności z peryferii i ścisłej współzależności depopulacji od lokalnej dostępności pracy.

Wprowadzenie 7
1. Nysa i powiat nyski – procesy ludnościowe i rozwojowe na tle kraju w świetle danych statystyki publicznej 13
1.1. Tendencje społeczno-ekonomiczne 13
1.2. Ruch naturalny 18
1.3. Rejestrowane migracje wewnętrzne i zlewnia migracyjna 20
1.4. Struktura zatrudnienia i bezrobocie rejestrowane 27
1.5. Dojazdy do pracy 29
1.6. Syntetyczny wskaźnik rozwoju 31
2. Metodyka i przebieg badań empirycznych 37
2.1. Zastosowana metodyka badań 37
2.2. Kwestionariusz badawczy 39
3. Sytuacja demograficzna i nierejestrowane wyludnienie obszarów wiejskich powiatu w świetle wyników badań 45
3.1. Dane meldunkowe a rzeczywista liczba mieszkańców 45
3.2. Struktura wieku i płci faktycznie zamieszkałych
4. Zatrudnienie w kraju i zagraniczna migracja zarobkowa w badanej populacji ludności wiejskiej 66
4.1. Zatrudnienie w kraju i za granicą wśród mieszkańców badanych miejscowości 66
4.2. Zróżnicowania w zakresie zatrudnienia między badanymi miejscowościami 67
4.3. Zatrudnienie w kraju i za granicą w układzie płci i wieku 73
Podsumowanie i wnioski 81
Literatura 88
Spis rycin. 93
Spis tabel 95
Summary

  • Tytuł: Nierejestrowane wyludnienie i sytuacja na lokalnym rynku pracy na tle procesów rozwojowych powiatu nyskiego
  • Autor: Romuald Jończy, Karina Kaczmarczyk-Brol, Dominik Socha, Przemysław Śleszyński
  • ISBN: 978-83-7695-904-7, 9788376959047
  • Data wydania: 2022-01-24
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2bol
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu