Szczegóły ebooka

Zakłady pracy chronionej w Polsce jako przedsiębiorstwa społeczne dla osób niepełnosprawnych - aspekty teoretyczne, rachunkowe i podatkowe

Zakłady pracy chronionej w Polsce jako przedsiębiorstwa społeczne dla osób niepełnosprawnych - aspekty teoretyczne, rachunkowe i podatkowe

Aleksandra Łakomiak, Adrianna Cieślak

Ebook

Od 1997 r. istnieją w Polsce zakłady pracy chronionej. Ich głównym celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami. Pomimo realizowania solidarnościowego wymiaru ekonomii społecznej liczba tych podmiotów – zaliczanych do przedsiębiorstw społecznych – z roku na rok maleje. W monografii omówiono teoretyczne i praktyczne warunki pozyskania i utrzymania statusu zakładu pracy chronionej oraz zasady jego funkcjonowania z uwzględnieniem zarówno wad, jak i zalet rozpatrywanych w aspekcie rachunkowym i podatkowym. Zaprezentowano również kwestie związane z  prowadzeniem ZPCHR, m.in.: zatrudnienie i jego wskaźniki, gromadzenie i wykorzystanie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także ujęcie księgowe i sprawozdawczość w odniesieniu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wstęp 7
1. Ekonomia społeczna i solidarna a przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym osób z niepełnosprawnościami 13
1.1. Podmioty ekonomii społecznej 13
1.2. Charakterystyka przedsiębiorstw społecznych 26
1.3. Pracodawcy rynku chronionego 40
2. Funkcjonowanie Zakładów Pracy Chronionej 44
2.1. Pracownicy z niepełnosprawnościami 42
2.2. Istota zakładu pracy chronionej 45
2.3. PFRON a obowiązki i uprawnienia pracodawców 52
2.4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – tworzenie i rozliczanie 61
2.5. Dofinansowania działalności pracodawców ze środków PFRON 71
3. Przedsiębiorstwo produkcyjne jako Zakład Pracy Chronionej 79
3.1. Opis przypadku 79
3.2. Zatrudnienie i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przykładowym przedsiębiorstwie 82
3.3. Gromadzenie i wykorzystywanie środków finansowych Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 84
3.4. Ujęcie księgowe i sprawozdawcze funduszy specjalnych ZFRON i PFRON 91
Zakończenie 102
Załączniki 105
Literatura 112
Spis rysunków 119
Spis tabel 119
Abstract 120

  • Tytuł: Zakłady pracy chronionej w Polsce jako przedsiębiorstwa społeczne dla osób niepełnosprawnych - aspekty teoretyczne, rachunkowe i podatkowe
  • Autor: Aleksandra Łakomiak, Adrianna Cieślak
  • ISBN: 978-83-7695-903-0, 9788376959030
  • Data wydania: 2022-01-25
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2bq4
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu