Helion


Szczegóły ebooka

Zbaw na ode złego

Zbaw na ode złego


Nazywają go Mesjaszem.

Duchowny – psychopatyczny morderca – od początku swojej posługi trwa w przeświadczeniu, że jest narzędziem w rękach Zbawiciela. W Jego imieniu, pod pozorem wiary i dobroduszności, oczyszcza świat z grzeszników. Oddziela ziarno od plew. Niesie uzdrowieniu światu.
Swoje ofiary skazuje na najokrutniejsze cierpienie, wierząc, że w ten sposób płacą za swoje grzechy, a on chroni ich przed wiecznym potępieniem.

Przekonany o słuszności swoich czynów, solennie wykonuje powierzone mu przez Stwórcę  zadanie.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Prolog
 • Psalm I
 • Psalm II
 • Psalm III
 • Psalm IV
 • Psalm V
 • Psalm VI
 • Psalm VII
 • Psalm VIII
 • Psalm IX
 • Psalm X
 • Psalm XI
 • Psalm XII
 • Psalm XIII
 • Psalm XIV
 • Epilog
 • List do Czytelnika
 • Przypisy