Helion


Szczegóły ebooka

Środki prawne inspektora pracy - jak skutecznie im przeciwdziałać

Środki prawne inspektora pracy - jak skutecznie im przeciwdziałać


Kontrola inspektora pracy – zarówno z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, jak również  mająca charakter kompleksowy nie jest celem samym w sobie. Jeżeli inspektor wykaże nieprawidłowości – wówczas zastosuje względem pracodawcy przewidziane w przepisach środki prawne. W dużej części przypadków nie jest to dla pracodawcy przysłowiowy „koniec świata", ponieważ podobnie jak w przypadku kontroli również na etapie czynności nadzorczych można wdać się z organami PIP w skuteczną polemikę – również z szefem jednostki organizacyjnej Inspekcji, jakim jest okręgowy inspektor pracy. 

  • Nieprawidłowości i środki prawne w zależności od zakresu kontroli
  • Nakazy w przypadku naruszeń w zakresie bhp
  • Prawo wniesienia odwołania
  • Nakaz w ramach przepisów szczególnych
  • Uprawniony do wniesienia odwołania
  • Formalności przy wnoszeniu odwołania
  • Za pośrednictwem organu I instancji
  • Postępowanie organu II instancji
  • W przypadku wystąpienia oraz polecenia ustnego