Szczegóły ebooka

Środki prawne inspektora pracy - jak skutecznie im przeciwdziałać

Środki prawne inspektora pracy - jak skutecznie im przeciwdziałać

Sebastian Kryczka

Ebook

Kontrola inspektora pracy - zarówno z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, jak również mająca charakter kompleksowy nie jest celem samym w sobie. Jeżeli inspektor wykaże nieprawidłowości - wówczas zastosuje względem pracodawcy przewidziane w przepisach środki prawne. W dużej części przypadków nie jest to dla pracodawcy przysłowiowy "koniec świata", ponieważ podobnie jak w przypadku kontroli również na etapie czynności nadzorczych można wdać się z organami PIP w skuteczną polemikę - również z szefem jednostki organizacyjnej Inspekcji, jakim jest okręgowy inspektor pracy.

 • Nieprawidłowości i środki prawne w zależności od zakresu kontroli
 • Nakazy w przypadku naruszeń w zakresie bhp
 • Prawo wniesienia odwołania
 • Nakaz w ramach przepisów szczególnych
 • Uprawniony do wniesienia odwołania
 • Formalności przy wnoszeniu odwołania
 • Za pośrednictwem organu I instancji
 • Postępowanie organu II instancji
 • W przypadku wystąpienia oraz polecenia ustnego
 • Tytuł: Środki prawne inspektora pracy - jak skutecznie im przeciwdziałać
 • Autor: Sebastian Kryczka
 • ISBN: 978-83-8276-228-0, 9788382762280
 • Data wydania: 2022-01-31
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2bwm
 • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka