Szczegóły ebooka

"Wiem, o co ci chodziło...". Przeszłość jest moją ojczyzną. Wiersze

"Wiem, o co ci chodziło...". Przeszłość jest moją ojczyzną. Wiersze

Antoni Słonimski

Ebook

Był osobowością fascynującą. Harmonijnie łączył temperament warszawiaka z manierami długoletniego mieszkańca Londynu; wielbiciel Żeromskiego współżył w nim zgodnie z entuzjastą Wellsa, którego po wojnie wyparł Orwell. Patriota i kosmopolita, socjalista i liberał, liryczny poeta i autor felietonowych dowcipów. Niepodległość Polski, sprawiedliwość społeczna, wolności i prawa człowieka oraz odwaga i humor ― ten stop cech i wartości składał się na duchowe wyposażenie Słonimskiego. Bardzo świadom swej tożsamości, obrońca tradycji narodowych szedł z duchem czasu. Pozwalało mu to zrozumieć nowy sens społecznej misji Kościoła, ale także wiersze poetów mojej generacji ― Barańczaka, Krynickiego, Zagajewskiego. Głosił zasadę partnerskiego kompromisu z władzą, ale w sytuacjach granicznych bywał twardy jak skała. Patos przeplatał ironią, a przyrodzoną kąśliwość języka łączył z wielką ludzką dobrocią. Był jednym z ostatnich przedstawicieli wspaniałego plemienia niepokonanej polskiej inteligencji, którzy deklarowali za Kantem, że „niebo gwiaździste nade mną, a prawo moralne we mnie”. Jeśli wszakże przyjrzeć się uważnie dokonaniom tych ludzi, to łatwo spostrzec, że postępowali tak, jakby ― wedle określenia Pana Antoniego ― mieli prawo moralne ponad sobą, a niebo gwiaździste w sobie. Niebo gwiaździste, na którym szukam nieraz znaku, pozdrowienia, rady od Pana Antoniego.
Adam Michnik

Adam Michnik

Pan Antoni

Do przyjaciół w Anglii

Credo

Bunt

Do Wiktorii Colonny

Krzyż Południowy

Na śmierć prezydenta Narutowicza

Rozmowa z rodakiem

Niemcom

Inwokacja

Romans astralny

Hamletyzm

Dokument epoki

Rodowód

Protokół

Na śmierć Żeromskiego

Elegia

Rozmowa

Dwie ojczyzny

Gratis pro Deo

Alarm

Drzewa

Krzak głogu

Wszystko

O Polsce słabej

Toast

Na szkockim brzegu

Popiół i wiatr

Ten jest z ojczyzny mojej

Słowa

Nokturn

Sąd nad Don Kichotem

Odszczepieniec

Adam Michnik

Kto to ma czelność zwać mnie odszczepieńcem?

Stanisław Barańczak

„Aby zbyt łatwo nie zgiąć karku”

Paweł Hertz

O poezji Słonimskiego

Nota edytorska

Alfabetyczny spis tytułów

  • Tytuł: "Wiem, o co ci chodziło...". Przeszłość jest moją ojczyzną. Wiersze
  • Autor: Antoni Słonimski
  • ISBN: 978-83-242-6600-5, 9788324266005
  • Data wydania: 2022-01-31
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2bxy
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS