Helion


Szczegóły ebooka

Okiem innego. Studia porównawcze o polskiej tożsamości literackiej i kulturowej

Okiem innego. Studia porównawcze o polskiej tożsamości literackiej i kulturowej


Okiem innego to książka o tożsamości polskiej literatury i szerzej – kultury współczesnej, oglądanej z punktu widzenia literatury obcej. Jest to spojrzenie z dystansu, wychwytujące w literaturze rodzimej to, co w zderzeniu z literaturą zachodnioeuropejską ujawnia swoją osobliwość. Punktem odniesienia jest najczęściej literatura francuska, ze względu na historyczną wagę literatury wygnańczej, od Mickiewicza i Norwida po Czapskiego i Miłosza. Na tym fundamencie rozwijają się nowe konstelacje skupione wokół współczesnych przeobrażeń polskiej wyobraźni mitycznej i zindywidualizowanych miejsc pamięci. „Oko innego” odkrywa także tajniki „tożsamości zwielokrotnionej” u Wata, Kuśniewicza, Odojewskiego. Powstaje nowy model pisarza-czytelnika szczególnie ważny u Herlinga, Miłosza, Czapskiego, tworzących własny palimpsest tożsamości kulturowej. Okiem innego jest zaproszeniem do dialogu i uczestnictwa czytelnika w docieraniu do istoty polskiej wyobraźni antropologicznej.

 

Literatura jako przestrzeń wspólna – taka wydaje się dominująca tendencja badawcza zbioru Marii Delaperrière. Szczególna symbioza polskiego środowiska „Kultury” paryskiej z wpływami francuskimi została w książce znakomicie ukazana. Jest to na pewno jeden z najlepszych porównawczych oglądów kulturowej wyjątkowości czasopisma i środowiska, które je stworzyło. Terminologia, jaką proponuje Autorka, wejdzie bez wątpienia do językowego obszaru komparatystyki. Mieści się w niej bowiem zarówno mit, jak historia, a także lingwistyka i biografistyka. Okiem innego jest soczewką przeobrażeń, jakim podlegała polska kultura na przestrzeni XX i XXI stulecia. Omawiane książki i pisarze tworzą fascynującą panoramę „zwielokrotnionej polskiej tożsamości”.
Z recenzji prof. dr hab. Marty Wyki

Prof. dr hab. Maria Delaperrière przez wiele lat kierowała Wydziałem Polonistyki w Państwowym Instytucie Języków i Cywilizacji Wschodnich (Institut National des Langues et Civilisations Orientales) oraz Ośrodkiem Studiów Europejskich (Centre d’Etudes de l’Europe Médiane) w Paryżu. Jest autorką książek i redaktorką ponad trzydziestu tomów wydanych po francusku. Po polsku opublikowała: Dialog z dystansu (1998), Polskie awangardy a poezja europejska (2004), Pod znakiem antynomii (2006), Literatura polska w interakcjach (2011). Otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego (2016) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017).

Sam ze sobą tożsamy – czyli Mickiewicz

I. Przeobrażenia

Okiem Norwida

Dziwna awangarda…

Romantyczne interferencje Miłosza

II. Historia, pamięć, mit

„Księga Ksiąg” Brunona Schulza

Miejsca pamięci czy pamięć miejsc?

Pamięć własna i cudza Herlinga-Grudzińskiego

Odojewskiego zaklinanie historii

III. Tożsamość zwielokrotniona

Prometeusz w chórze ludzkiej samowiedzy

Podwójność tragiczna Aleksandra Wata

Rozbite witraże Kuśniewicza

Proust Czapskiego, czyli dramat utożsamień

IV. Horyzonty francuskie

Siła wygnania

Francja w oczach Herlinga

Miłosz i Francja – fascynacja czy idiosynkrazja?

Komparatystyka, czyli skok ponadkulturowy

Nota bibliograficzna

Bibliografia

Indeks osobowy