Helion


Szczegóły ebooka

"Lalka" Bolesława Prusa - pamięć tragedii greckiej. Z problemów intertekstualności

"Lalka" Bolesława Prusa - pamięć tragedii greckiej. Z problemów intertekstualności


Celem książki jest próba prezentacji „Lalki” jako powieści, w której żyje wskrzeszona pamięć tragedii greckiej, ujawniająca się na wielu poziomach tekstu, choć analogia ta nie jest całościowa (zaprzecza jej m.in. wielowątkowość czy kompozycja otwarta).

Hipoteza badawcza zmierza w kierunku sprawdzenia, czy i na ile tekst „Lalki” pojętej jako całościowy układ, przy zachowaniu prymarnych cech gatunkowych powieści, był oparty na archetypie, tj. tradycyjnym wzorze tragedii greckiej. W tym sensie powieść Prusa stanowiłaby więc rodzaj transformacji – zasady gatunkowe tragedii miały ją uporządkować wedle określonego kodu genologicznego. Tak postrzegany tekst odsyła do teorii „mimetyzmu formalnego” – zabiegu stylizacji jednego gatunku literackiego na inny w obrębie jego struktury.

Przedsłowie 
Uwagi wstępne 
Część I 
Hipoteza
Prus – teoretyk dzieł precyzyjnie skrojonych
Intertekstualność Lalki – stan badań 
Część II 
Bohater 
Dzieje „rozpięte na micie”… ulicy 
Hybris 
Hamartia 
Ironia tragiczna („tragedia z ducha opery”?)
Mythos 
Choreuta 
Tragizm 
Metafizyka 
Styl dramatyczny Lalki 
Zakończenie 
Indeks osób