Szczegóły ebooka

Literatura obozowa w jej funkcji ‘oral history\' a propaganda PRL

Literatura obozowa w jej funkcji ‘oral history\' a propaganda PRL

Marek Ostrowski

Ebook

Dzieła literatury obozowej, będąc częścią systemu kultury, reprezentowanego w realnym życiu politycznym przez instytucje PRL, dostarczały systemowi społecznemu niepodważalnych w swej istocie wartości. Życie przeciwko śmierci, niewinność przeciwko zbrodni. Postawy te jednakże zamieniają się na role w systemie, który był w stanie zręcznie manipulować składanymi mu niejako w ofierze aktami afirmacji życia w sytuacji konfrontacyjnej z najcięższą ze zbrodni.

Niniejsza praca nie ma ambicji omówienia wielkiej liczby pozycji literatury obozowej, jaka ukazała się w PRL, w sposób kompletny. Ogranicza się do wybranych utworów literackich autorów mniej znanych, wychodząc od pojęcia ‘oral history’.

Literatura obozowa rozumiana jest w niniejszej publikacji jako zapis swojego rodzaju świadectwa ludzkiego i historycznego, a nie w pierwszym rzędzie w kategoriach dzieła sztuki. Dla autora interesujące jest zwłaszcza zaobserwowanie równoległości zjawisk oddziaływania propagandowego instytucji władzy w PRL i reakcji na tę propagandę środowiska literackiego czy osób aspirujących do przynależności do tego środowiska.

Wstęp

I. Propaganda jako zagadnienie norm i wartości
1. Pojęcie systemu w kontekście współczesnej teorii komunikacji i kultury
1.1. ‘Sens’ według Niklasa Luhmanna
1.2. Zagadnienie kontyngencji i kompleksowości
1.2.1. Kompleksowość
1.3. Cechy systemu socjalnego
1.4. Kolektyw a rola społeczna jako stabilna interakcja według Parsonsa
1.5. Pojęcie rozwoju systemu
1.6. Konstruktywizm
2. Perswazja i manipulacja jako zagadnienie norm i wartości
2.1. Tradycyjne rozumienie perswazji
2.2. Pojęcia normy i wartości
2.3. Norma i wartość a perswazja w aspekcie pragmatycznym
2.4. Tworzenie drugiej i trzeciej rzeczywistości jako funkcja propagandy
2.5. Zasada poprawności a propaganda
2.6. Definicje propagandy
3. Podsumowanie

II. Literatura obozowa a świat wartości PRL
1. Wprowadzenie
1.1. Zanik podmiotu i artykulacja głosu pokolenia jako cechy poetyki literatury Kolumbów
1.2. Dyskusja z pojęciem ‘literatura Holocaustu’
2. Literatura obozowa a polityka historyczna i pamięć kulturowa
2.1. Biblioteka Pamięci Pokoleń
3. Więźniowie po stronie niosącej wolność Armii Radzieckiej
3.1. Wprowadzenie
3.2. Literatura obozowa jako ‘oral history’
3.3. Dokumentacja zbrodni jako podstawa polityki historycznej. Pierwsze publikacje
3.4. Procesy zbrodniarzy w PRL jako realizacja idei swoistego prawa naturalnego
3.5. Dokumentacja i ujęcie literackie wojennych wydarzeń oraz ich ocena
3.6. Tematyka wojenna w świetle historii literatury PRL
3.7. Tolerancja jako stabilizacja wartości ustrojowych. Dokumentacje problematyki getta łódzkiego w kontekście faszystowskiej Łodzi
4. Apel do społeczności międzynarodowej — proces norymberski i powstanie warszawskie w literaturze PRL
4.1. Wprowadzenie
5. O sprawę piastowską i słowiańską — Polska w prastarych granicach
5.1. PRL jako dyktatura za żelazną kurtyną
5.2. Życie najwyższą wartością. Literatura obozowa jako proste relacje z dnia codziennego okupacji
5.3. W obronie człowieka pracy w każdym systemie politycznym
5.4. Młodzież podstawową wartością
6. W imię gwarancji sojuszniczych — za NRD, przeciw ‘NRF’
7. W imię dialogu i pojednania — lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte
8. W walce o prawdę — przeciw prowokacjom propagandowym
9. Solidarność i otwartość. Żydzi w literaturze PRL

Podsumowanie
Aneks
Literatura

  • Tytuł: Literatura obozowa w jej funkcji ‘oral history\' a propaganda PRL
  • Autor: Marek Ostrowski
  • ISBN: 978-83-66354-33-3, 9788366354333
  • Data wydania: 2022-02-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2cb6
  • Wydawca: PRIMUM VERBUM