Szczegóły ebooka

Od emancypacji do feminizmu. "Ster" jako postępowe pismo kobiece przełomu XIX i XX wieku

Od emancypacji do feminizmu. "Ster" jako postępowe pismo kobiece przełomu XIX i XX wieku

Daria Domarańczyk

Ebook

Tematem książki jest pierwsze polskie czasopismo feministyczne – „Ster”, które ukazywało się we Lwowie w latach 1895–1897, a następnie, po reaktywacji, w Warszawie od 1907 roku do wybuchu pierwszej wojny światowej. Rozważania obejmują historię tytułu, dziennikarzy i współpracowników pisma oraz znajdujące się w nim formy wypowiedzi.

Czasopismo uznać należy za przełomowe dla rodzimego i światowego ruchu kobiecego, a także dla historii prasy. „Ster” był tytułem radykalnym w swej treści, ale jednocześnie, jak na ówczesne czasy i warunki, bardzo postępowym. Sięgał do tradycji Entuzjastek skupionych wokół Narcyzy Żmichowskiej oraz takich pism, jak: „Pierwiosnek”, „Pielgrzym” i „Przegląd Naukowy”.

Wstęp

Rozdział I. Przegląd najpopularniejszych czasopism kobiecych przełomu XIX i XX wieku wydawanych na terenie Królestwa Polskiego i Galicji

1.1. „Bluszcz”

1.2. „Tygodnik Mód i Powieści”

1.3. „Kronika Rodzinna”

1.4. „Dobra Gospodyni”

1.5. „Wianki” i „Wieniec”

1.6. „ Niewiasta” i „Kalina”

1.7. „Świt”

1.8. „ Świat Kobiecy”

1.9. „Polski Łan” i „Ziemianka”

1.10. „Robotnica” i „Przodownica”

Rozdział II. Historia „Steru”, dziennikarze i współpracownicy

2.1. „Ster. Dwutygodnik dla spraw wychowania i pracy kobiet”, Lwów 1895–1896

2.2. „Ster. Organ Równouprawnienia Kobiet Polskich”, Warszawa 1907–1914

Rozdział III. Tematyka pisma

3.1. Równouprawnienie kobiet

3.2. Aktywność zawodowa pań

3.3. Stowarzyszenia i związki kobiece

3.4. Wychowanie dzieci

3.5. Nowinki techniczne oraz sprawy prowadzenia domu i gospodarstwa

Rozdział IV. Gatunki dziennikarskie

4.1. Artykuły

4.2. Polemiki

4.3. Recenzje

4.4. Sprawozdania

4.5. Życiorysy, sylwetki, wspomnienia

Rozdział 5. Teksty literackie

5.1. Powieści w odcinkach

5.2. Opowiadania

5.3. Nowele i nowelki

5.4. Poezja

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

  • Tytuł: Od emancypacji do feminizmu. "Ster" jako postępowe pismo kobiece przełomu XIX i XX wieku
  • Autor: Daria Domarańczyk
  • ISBN: 978-83-66354-37-1, 9788366354371
  • Data wydania: 2022-02-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2cb8
  • Wydawca: PRIMUM VERBUM