Helion


Szczegóły ebooka

Inamorato i superstitius - o melancholii miłosnej i religijnej w literaturze

Inamorato i superstitius - o melancholii miłosnej i religijnej w literaturze


Tematem książki jest zjawisko melancholii, ze szczególnym uwzględnieniem jej dwóch odmian, a mianowicie – melancholii miłosnej i religijnej, oraz zjawisk, które bardzo często im towarzyszą tj. acedii, rozpaczy i samounicestwienia.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy melancholii miłosnej, druga – religijnej. Każda z nich rozpoczyna się omówieniem zjawiska, które w dalszej części pracy będzie przedstawione już na konkretnych przykładach literackich.

Nic, które boli
Część I. Melancholia miłosna
Miłość i melancholia
Męczennicy miłości nieodwzajemnionej
Część II. Melancholia religijna
Miłość, religia i melancholia
Wokulski – dziewiętnastowieczny acidiosus?
Bóg jako obiekt miłości
Mężczyzna szukający Boga czy niewolnik romantycznych ideałów?
Zakończenie
Bibliografia
Spis ilustracji
Indeks osób