Szczegóły ebooka

Studia o mediach, kulturze i komunikacji

Studia o mediach, kulturze i komunikacji

Marek Ostrowski

Ebook

Książka zawiera szereg szkiców, których wspólną cechę stanowi refleksja nad współczesną kulturą. Ten przeznaczony dla studentów dziennikarstwa zbiór tekstów porusza kluczowe tematy mediologii. Zastosowano szereg narzędzi badawczych i pojęć, które próbują uchwycić charakterystyczne cechy współczesności, takie jak: wielokulturowość, globalność i wielopłaszczyznowość zjawisk komunikacyjnych w społeczeństwie konsumpcyjnym, złożoność etycznej problematyki cechującej życie we współczesnym świecie, skomplikowany opis rzeczywistości.

WSTĘP

1. KOMUNIKACJA
1.1. Klasyczne teorie komunikacji
1.2. Talcott Parsons i jego teoria
1.3. Teoria systemów społecznych Niklasa Luhmanna
1.4. Teoria systemów Immanuela Wallersteina

2. MEDIA 
2.1. Historia Internetu
2.2. Teoria sieci Manuela Castellsa
2.3. Era Web 2.0
2.4. Zagadnienia prawdy i poprawności a retoryka w dyskursie medialnym
2.5. Kontekst pragmatyczny konwersacji a media
2.6. Retoryka a media
2.7. Kreowanie wizerunku politycznego
2.8. Reklama
2.9. Konwergencja mediów

3. KULTURA
3.1. Znak a mit
3.2. Kody kulturowe. Kod ubraniowy
3.3. Kamienie szlachetne jako symbole kulturowe
3.4. Analiza tekstów medialnych
3.5. Analiza obrazu
3.6. Analiza mise-en-scène jako analiza filmu
3.7. Analiza ramowa. Ramowanie jako forma organizacji przekazu międzykulturowego
BIBLIOGRAFIA
ANEKS

  • Tytuł: Studia o mediach, kulturze i komunikacji
  • Autor: Marek Ostrowski
  • ISBN: 978-83-66354-34-0, 9788366354340
  • Data wydania: 2022-02-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2cbd
  • Wydawca: PRIMUM VERBUM