Helion


Szczegóły ebooka

Studia o mediach, kulturze i komunikacji

Studia o mediach, kulturze i komunikacji


Książka zawiera szereg szkiców, których wspólną cechę stanowi refleksja nad współczesną kulturą. Ten przeznaczony dla studentów dziennikarstwa zbiór tekstów porusza kluczowe tematy mediologii. Zastosowano szereg narzędzi badawczych i pojęć, które próbują uchwycić charakterystyczne cechy współczesności, takie jak: wielokulturowość, globalność i wielopłaszczyznowość zjawisk komunikacyjnych w społeczeństwie konsumpcyjnym, złożoność etycznej problematyki cechującej życie we współczesnym świecie, skomplikowany opis rzeczywistości.

WSTĘP

1. KOMUNIKACJA
1.1. Klasyczne teorie komunikacji
1.2. Talcott Parsons i jego teoria
1.3. Teoria systemów społecznych Niklasa Luhmanna
1.4. Teoria systemów Immanuela Wallersteina

2. MEDIA 
2.1. Historia Internetu
2.2. Teoria sieci Manuela Castellsa
2.3. Era Web 2.0
2.4. Zagadnienia prawdy i poprawności a retoryka w dyskursie medialnym
2.5. Kontekst pragmatyczny konwersacji a media
2.6. Retoryka a media
2.7. Kreowanie wizerunku politycznego
2.8. Reklama
2.9. Konwergencja mediów

3. KULTURA
3.1. Znak a mit
3.2. Kody kulturowe. Kod ubraniowy
3.3. Kamienie szlachetne jako symbole kulturowe
3.4. Analiza tekstów medialnych
3.5. Analiza obrazu
3.6. Analiza mise-en-scène jako analiza filmu
3.7. Analiza ramowa. Ramowanie jako forma organizacji przekazu międzykulturowego
BIBLIOGRAFIA
ANEKS