Helion


Szczegóły ebooka

Wytrzymałość materiałów 2 - przykłady obliczeń

Wytrzymałość materiałów 2 - przykłady obliczeń


Skrypt jest przeznaczony dla czytelników, którzy znają treści mechaniki teoretycznej i wytrzymałość materiałów 1. Są one przedstawione w różnych książkach; w tym przez autorów reprezentujących Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a więc W. Szcześniaka, R. Nagórskiego, P.J. Obrębskiego, A. Glinicką oraz P. Jastrzębskiego, J. Mutermilcha i W. Orłowskiego.
W prezentowanym opracowaniu każdy rozdział poprzedzono zwartym wprowadzeniem teoretycznym do tematu, a następnie przedstawiono odpowiednio dobrane przykłady. Rozwiązane zadania pozwalają zarówno na lepsze zrozumienie treści teoretycznych, jak i na ich utrwalenie, co ułatwia opanowanie trudnych zagadnień teoretycznych. Teoria, krótko przestawiana w każdym rozdziale, nie zawiera wyprowadzeń wzorów, ale tak wyjaśnia konkretne zagadnienia, żeby zadania zamieszczone w danym rozdziale mogły być przez studenta zrozumiane.
 
W skrypcie omówiono kolejno: dwukierunkowe zginanie prętów, mimośrodowe rozciąganie/ściskanie prętów, hipotezy wytrzymałościowe, stateczność sprężysta i niesprężysta prętów, belki statycznie niewyznaczalne na podporach stałych i na sprężystym podłożu – podstawy obliczeń, nośność graniczna prętów rozciąganych, zginanych i skręcanych – podstawy obliczeń. W dwóch zagadnieniach, wymienionych tu jako ostatnie, użyto sformułowania – postawy obliczeń. Chodzi tu o odpowiednie ograniczenie materiału, aby nie wchodzić w obszerne treści mechaniki konstrukcji i teorii nośności granicznej.

 

Przedmowa 7

1. Wytrzymałość złożona prętów 9

1.1. Wprowadzenie 9

1.2. Zadania 14

2. Hipotezy wytrzymałościowe 49

2.1. Wprowadzenie 49

2.2. Zadania 56

3. Belki statycznie niewyznaczalne i belki na sprężystym podłożu 69

3.1. Belki statycznie niewyznaczalne na podporach stałych 69

3.1.1. Wprowadzenie 69

3.1.2. Zadania 70

3.2. Belki na podłożu sprężystym 79

3.2.1. Wprowadzenie 79

3.2.2. Zadania 82

4. Stan graniczny nośności 94

4.1. Wprowadzenie 94

4.2. Zadania 98

5. Stateczność 127

5.1. Wprowadzenie 127

5.2. Zadania 131

Bibliografia 161