Helion


Szczegóły ebooka

 
Ekonomiczne podstawy zarządzania

Ekonomiczne podstawy zarządzania


W opracowaniu omówiono wiele problemów i wyzwań, które spotyka się w organizacjach dowolnych rodzajów. Przeanalizowano zarządzanie organizacjami, głównie firmami, mniej miejsca poświęcając zarządzaniu podmiotami działającymi na zasadach niekomercyjnych. Książka jest podzielona na trzy części - działania, metody i problemy menedżerskie. Opisano zagadnienia składające się na pracę menedżera, metody jakimi posługują się menedżerowie i wyzwaniami z jakimi muszą sobie radzić. Nie każde z nich zarządzający musi znać na poziomie eksperta, ale dla wszystkich powinien mieć zrozumienie.

Wprowadzenie 7

Czym jest zarządzanie? 7

Zarządzanie: teoria czy praktyka? 10

Nauka o zarządzaniu wśród dyscyplin naukowych 12

Część I. Działania menedżerskie 15

1. Przestrzeń menedżerska 15

2. Rodzaje decyzji menedżerskich 19

3. Struktury zarządzania 22

4. Rozwój jako wyzwanie menedżerskie 27

5. Orientacje w zarządzaniu 30

6. Ocena działań zarządczych 36

Część II. Metody menedżerskie 41

7. Zasady ekonomii menedżerskiej 41

8. Teoria decyzji. Podejście normatywne 46

9. Teoria decyzji. Podejście deskryptywne 54

10. Zachowanie równowagi bieżącej 58

11. Zysk ekonomiczny, ocena inwestycji 62

12. Koncepcja rozwoju, biznesplan, wybór strukturalny 68

13. Prognozowanie, foresight 72

14. Teorie racjonalnego wyboru i dopasowania się 76

15. Marketing 82

Część III. Problemy menedżerskie 86

16. Zarządzanie i własność 86

17. Produktywność, konkurencyjność, innowacyjność 91

18. Skuteczność zarządzania, czynnik delta 96

19. Automatyzacja zarządzania 102

20. Homo dispensator 106

21. Etyka menedżerska 112

Literatura 116