Szczegóły ebooka

Odkrywanie tajemnic polszczyzny biblijnej. Wybór łódzkich prac językoznawczych (1981-2021)

Odkrywanie tajemnic polszczyzny biblijnej. Wybór łódzkich prac językoznawczych (1981-2021)

Elżbieta Umińska-Tytoń

Ebook

Antologia prezentuje dokonania łódzkich językoznawców na polu (wieloaspektowego) poznania polszczyzny biblijnej – zarówno dawnej, jak i współczesnej, a także „dialogu” współczesnej z dawną. Widać w niej zamysł pokazania rozległej panoramy zainteresowań, podejść metodologicznych oraz uzyskanych wyników, co w sumie pozwala poznać warsztat i dorobek łódzkich badaczy, a zarazem czyni z książki cenne, bogate poznawczo kompendium wiedzy o rozwoju polszczyzny biblijnej (jak również polszczyzny w ogóle) i sposobach jej badania, a przy okazji o historii kultury nie ty polskiej, lecz także starożytnej (gdyż takie są konteksty języków Biblii).

Z recenzji prof. dr hab. Marzeny Makuchowskiej

Łódzkie badania polszczyzny biblijnej    7

Uwagi redakcyjne           16

 

Bibliografia prac z lat 1981–2021            19

 

Wybór studiów 33

Danuta Bieńkowska, O przeobrażeniach polskiego stylu biblijnego          35

Danuta Bieńkowska, O niektórych cechach stylistycznojęzykowych Apokalipsy św. Jana (na materiale współczesnych przekładów)  43

Danuta Bieńkowska, Stanisław Koziara, Duch odnowy soborowej a współczesne tendencje w polskich przekładach Pisma Świętego (aspekty filologiczne)    55

Marek Cybulski, O roli wzorca czeskiego w kształtowaniu się polskiego słownictwa psałterzowego w XV wieku  69

Marek Cybulski, Badania językoznawcze nad Psałterzem floriańskim – przeszłość i perspektywy            85

Eugeniusz Gieparda, Tłumaczeniowa tradycja nowotestamentowych realiów od Jana Jakuba Wujka do Biblii Tysiąclecia          107

Maria Kamińska, Onomastyka biblijnych tekstów przekładowych jako problem badawczy        125

Danuta Kowalska, Autorytet Wulgaty w pracy przekładowej pierwszego tłumacza Psałterza floriańskiego             133

Danuta Kowalska, O stylistyce polskich XVI-wiecznych tłumaczeń Pisma Świętego – na przykładzie Nowego Testamentu Jakuba Wujka (1593) i Biblii brzeskiej (1563)    147

Danuta Kowalska, Psałterz Dawidow Mikołaja Reja wobec polskiej tradycji przekładowej. Na przykładzie Psalmu 51 Miserere mei Deus       157

Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz-Zagrodna, Wpływ łacińskich struktur gramatycznych na kształt stylistyczny Psałterza Dawidowego Mikołaja Reja    167

Anna Lenartowicz-Zagrodna, Tradycja i nowoczesność polszczyzny Eklezjastesa Hieronima z Wielunia (1522). Sposoby oddawania wybranych konstrukcji łacińskich            181

Elżbieta Umińska-Tytoń, Nazwy osobowe w tzw. dynamicznym przekładzie Nowego Testamentu     195

Elżbieta Umińska-Tytoń, Tekst sakralny a potoczność. Na podstawie przekładów Nowego Testamentu            203

Ewa Woźniak, O niektórych cechach języka Psałterza krakowskiego (1532)              213

Ewa Woźniak, Księga psalmów Czesława Miłosza – tradycja czy nowoczesność? 221

Ewa Woźniak, Kanoniczny i apokryficzny obraz Piłata (na materiale staropolskich narracji biblijno-apokryficznych)  233

Rafał Zarębski, Nowotestamentowe osobowe określenia identyfikacyjne              249

Rafał Zarębski, Wartość stylistyczna nazw geograficznych w polskich przekładach Nowego Testamentu           261

Rafał Zarębski, Nazwy geograficzne w polskich przekładach biblijnych jako problem badawczy        273

 

Wykaz literatury cytowanej        287

 

Noty o autorach              301

  • Tytuł: Odkrywanie tajemnic polszczyzny biblijnej. Wybór łódzkich prac językoznawczych (1981-2021)
  • Autor: Elżbieta Umińska-Tytoń
  • ISBN: 978-83-8220-776-7, 9788382207767
  • Data wydania: 2022-02-15
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2chm
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego