Helion


Szczegóły ebooka

Flagrante bello. Wielka wojna wschodnia w relacjach prasy warszawskiej (1787-1792)

Flagrante bello. Wielka wojna wschodnia w relacjach prasy warszawskiej (1787-1792)


Publikacja dotyczy dziejów wojny rosyjsko-tureckiej (1787–1792), do której w lutym 1788 roku przystąpiła Austria jako sojuszniczka Rosji. Jest to pierwsze na gruncie polskim monograficzne opracowanie tego zagadnienia. Autorka, opierając się na relacjach prasowych z opisywanej epoki, w sposób barwny i szczegółowy omówiła kolejne kampanie militarne, akcentując wydarzenia i bitwy o znaczeniu przełomowym dla losów tej wojny. Przybliżyła także przebieg rozmów dyplomatycznych i negocjacji zmierzających do przywrócenia upragnionego pokoju w Europie Południowo-Wschodniej.

*

Pomysł skonstruowania tego rodzaju narracji jest oryginalny. Do tej pory ani wojna wschodnia nie cieszyła się dużym zainteresowaniem historyków, ani tym bardziej ukazanie tej wojny z punktu widzenia Warszawy. Wysoki poziom zaprezentowanych analiz utwierdza w przekonaniu o zasadności podejmowania dalszych wysiłków w zakresie badań nad różnymi aspektami polityki międzynarodowej u schyłku XVIII wieku.

Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (UJD)

Wykaz skrótów              7

 

Spis ilustracji i map       9

 

Wstęp 11

1. Stan badań    13

2. Prasa warszawska      16

Sposób pozyskiwania materiału do gazet            18

Komentarz redakcyjny 24

Wielka wojna wschodnia w prasie warszawskiej              28

Stosunek redakcji do kwestii wschodniej             29

3. Uwagi i podziękowania           34

 

Rozdział I. Rok 1787: pierwsza kampania           37

1. Początek wojny          39

2. Działania w rejonie Limanu Dniepru i na Kubaniu        49

3. Próby mediacji           54

 

Rozdział II. Działania wojenne 1788 roku           59

1. Przystąpienie Austrii do wojny            61

2. Walki na morzu          70

3. Kampania letnio-jesienna       77

4. Szturm Oczakowa      90

 

Rozdział III. Kampania 1789 roku           101

1. Wojna czy pokój?       103

2. Pierwsze potyczki i starcia      110

3. Fokszany        115

4. Bitwa nad Rymnikiem             119

5. Upadek Belgradu       123

6. Dalsze postępy sprzymierzonych w Serbii i na Wołoszczyźnie 129

7. Działania na morzach              135

 

Rozdział IV. Rok 1790   153

1. Negocjacje pokojowe. Prusko-turecki sojusz wojskowy            155

2. Przygotowania zbrojne           161

3. Układ w Reichenbachu. Zawieszenie broni między Austrią i Turcją      166

4. Próby narzucenia Rosji formuły status quo     173

5. Kampania austriacka 175

6. Kampania rosyjska     181

7. Izmaił             188

 

Rozdział V. Ostatni rok wojny   197

1. Negocjacje w Szystowie. Pokój między Austrią a Turcją            199

2. Kryzys oczakowski      214

3. Klęski armii i floty tureckiej    223

4. Pokój w Jassach          229

 

Zakończenie      239

 

Aneksy               247

 

Bibliografia        259

 

Indeks osobowy             281

 

Indeks nazw geograficznych      293

 

Summary           299

 

Résumé              303