Szczegóły ebooka

Sprawiedliwość w zarządzaniu pracowniczymi zespołami tymczasowymi

Sprawiedliwość w zarządzaniu pracowniczymi zespołami tymczasowymi

Adam Płachciak, Piotr Rogala

Ebook

Monografia dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem kategorii sprawiedliwości w zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem zespołów tymczasowych – jako jednej z najważniejszych form pracy zespołowej we współczesnych przedsiębiorstwach. Zamierzeniem autorów było osiągnięcie trzech celów dotyczących: (1) systematyzacji wiedzy związanej z kategorią sprawiedliwości, (2) przeprowadzenia charakterystyki wybranych obszarów sprawiedliwego zarządzania przedsiębiorstwem, (3) identyfikacji czynników  wpływających na poczucie sprawiedliwości wśród pracowników zaangażowanych w funkcjonowanie zespołów tymczasowych i określenia wpływu tych czynników na sukces zespołu.

Wstęp 7
Część I. Wielowymiarowy kontekst sprawiedliwości
1. Pojęcie sprawiedliwości 13
2. Kryteria sprawiedliwego podziału 22
3. Kategoria sprawiedliwości w doktrynach ekonomicznych 29
Część II. Sprawiedliwość w zarządzaniu przedsiębiorstwem
4. Aksjologiczne uwarunkowania sprawiedliwego funkcjonowania przedsiębiorstw 39
5. Sprawiedliwość w zarządzaniu zasobami ludzkimi 47
6. Sprawiedliwość a satysfakcja z pracy 55
7. Reguła wzajemności jako przejaw sprawiedliwości w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa 65
Część III. Istota i skuteczność sprawiedliwego zarządzania zespołem tymczasowym
8. Praca zespołowa 83
9. Zespoły tymczasowe w przedsiębiorstwach 95
10. Sprawiedliwość a sukces zespołu tymczasowego 109
Zakończenie 117
Bibliografia 120
Spis rysunków 132
Spis tabel 133
Abstract 134

  • Tytuł: Sprawiedliwość w zarządzaniu pracowniczymi zespołami tymczasowymi
  • Autor: Adam Płachciak, Piotr Rogala
  • ISBN: 978-83-7695-919-1, 9788376959191
  • Data wydania: 2022-02-21
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2cpi
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu