Helion


Szczegóły ebooka

Packet Tracer dla młodych adminów - wiadomości zaawansowane

Packet Tracer dla młodych adminów - wiadomości zaawansowane


PACKET TRACERT DLA MŁODYCH ADMINÓW – Wiadomości zaawansowane,  to zbiór scenariuszy oraz symulacji sieciowych dla użytkowników posiadających już co najmniej podstawową wiedzę z sieci komputerowych i doświadczenie w pracy związanej z administracją podstawowymi urządzeniami tworzącymi architekturę sieci. Symulacje zostały przygotowane w taki sposób, aby rozwijać wiedzę przedstawioną już w poprzednich książkach Naszego Wydawnictwa przez Jerzego Kluczewskiego. Cel drugi, to popularyzacja znanego na całym świecie programu Packet Tracer. Książka ta, stanowi doskonałe źródło wiedzy dla uczniów, studentów oraz uczestników i absolwentów kursów sieci Cisco CCNA.

Tematyka książki jest bardzo rozbudowana i różnorodna. Tryb Multiuser, wirtualizacja, połączenia Bluetooth, sieci komórkowe, kontrolery sieci WLAN, routery przemysłowe, protokół IPV6, to tylko kilka wybranych zagadnień do których Autor przygotował scenariusze oraz gotowe pliki symulacyjne, które można pobrać z witryny wydawnictwa. Zachęcamy do otwarcia książki i przeglądnięcia spisu treści w celu zapoznania się z szeroko pojętą tematyką tej książki.

Autorem publikacji jest Jerzy Kluczewski, długoletni instruktor Akademii CISCO CCNA. W swoim dorobku autorskim posiada już bogaty dorobek, w postaci wydanych książek o tematyce informatycznej. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w przemyśle, a obecnie jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

1 WSTĘP ............................................................................................................... 9
1.1 DLA KOGO TA KSIĄŻKA? ........................................................................................... 9
1.2 WARUNKI LICENCJI EULA DLA PACKET TRACER ............................................................ 9
1.3 GŁÓWNE ZMIANY W PACKET TRACER 8.0.1 .............................................................. 10
1.4 UWAGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WERSJI PROGRAMU ............................................... 10
1.5 OPCJA „KEEP ME LOGGED IN” ................................................................................. 10
1.6 MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE ORAZ INSTALOWANIE ........................................ 11
1.7 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU PACKET TRACER ............................................... 13
1.8 PLIKI NIEZBĘDNE DO ANALIZY TREŚCI ......................................................................... 18
2 WYKORZYSTANIE TRYBU MULTIUSER ............................................................... 21
2.1 OPIS TRYBU MULTIUSER ........................................................................................ 21
1.1 TWORZENIE SERWEROWNI (ĆWICZENIE 1) ............................................................ 23
2.2 TWORZENIE SIECI ZEWNĘTRZNYCH (ĆWICZENIE 2)....................................................... 32
2.3 ŁĄCZENIE SERWEROWNI Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI (ĆWICZENIE 3) ......................... 36
2.4 LISTA PLIKÓW POMOCNICZYCH ................................................................................ 56
3 PACKET TRACER W LINUXIE .............................................................................. 59
3.1 TWORZENIE MASZYNY WIRTUALNEJ UBUNTU LINUX .................................................... 59
3.2 ODBLOKOWANIE KONTA ROOT W UBUNTU W VIRTUAL BOX ......................................... 70
3.3 POBIERANIE PACKET TRACER W MASZYNIE WIRTUALNEJ UBUNTU .................................. 73
3.4 INSTALOWANIE PACKET TRACER W MASZYNIE WIRTUALNEJ UBUNTU .............................. 78
3.5 TWORZENIE SIECI W PACKET TRACER W UBUNTU (ĆWICZENIE 1) ........................... 83
3.6 TWORZENIE SIECI W PACKET TRACER W WINDOWS (ĆWICZENIE 2) ........................ 86
3.7 ŁĄCZENIE SIECI W PT UBUNTU ORAZ PT WINDOWS (ĆWICZENIE 3) ......................... 88
3.8 LISTA PLIKÓW POMOCNICZYCH ................................................................................ 95
4 TECHNIKA PAROWANIA URZĄDZEŃ ORAZ TETHERING ...................................... 99
4.1 CO TO JEST PAROWANIE URZĄDZEŃ BLUETOOTH? ....................................................... 99
4.2 KONFIGUROWANIE PAROWANIA URZĄDZEŃ (ĆWICZENIE 1) .......................................... 99
4.3 CO TO JEST TETHERING? ...................................................................................... 103
4.4 KONFIGURACJA TETHERINGU (ĆWICZENIE 2) ............................................................ 103
4.5 LISTA PLIKÓW POMOCNICZYCH .............................................................................. 105
5 TELEFONIA KOMÓRKOWA .............................................................................. 109
5.1 KOMUNIKACJA MIĘDZY DWOMA SIECIAMI KOMÓRKOWYMI (ĆWICZENIE 1) .................... 109
5.2 KOMUNIKACJA MIĘDZY TRZEMA SIECIAMI KOMÓRKOWYMI (ĆWICZENIE 2) ..................... 115
5.3 LISTA PLIKÓW POMOCNICZYCH .............................................................................. 119
6 KONTROLER SIECI ........................................................................................... 123
6.1 WSTĘP DO KONTROLERÓW SIECI ............................................................................ 123
6.2 TWORZENIE KONTA ADMINISTRATORA (ĆWICZENIE 1A) ............................................. 124
6.3 KONFIGUROWANIE UWIERZYTELNIANIA (ĆWICZENIE 1B) ................................ 129
6.4 IDENTYFIKACJA URZĄDZEŃ (ĆWICZENIE 1C) ..................................................... 132
6.5 WYŚWIETLANIE TOPOLOGII SIECI (ĆWICZENIE 2) ....................................................... 139
6.6 DOSTĘP DO SIECI RZECZYWISTEJ (ĆWICZENIE 3) ........................................................ 142
6.7 ZDALNA ZMIANA KONFIGURACJI URZĄDZEŃ (ĆWICZENIE 4) ......................................... 144
6.8 LISTA PLIKÓW POMOCNICZYCH .............................................................................. 150
7 KONTROLERY SIECI BEZPRZEWODOWYCH ...................................................... 153
7.1 OPIS KONTROLERÓW SIECI WLAN ORAZ CAPWAP .................................................. 153
7.2 KONFIGUROWANIE PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH ZA POMOCĄ WLC‐PT (ĆWICZENIE 1) ....... 155
7.3 ZARZĄDZANIE SIECIAMI LOKALNYMI ZA POMOCĄ WLC‐PT (ĆWICZENIE 2) ..................... 165
7.4 INICJALIZACJA WLC‐2504 ZA POMOCĄ GUI (ĆWICZENIE 3) ...................................... 179
7.5 ZARZĄDZANIE SIECIAMI WLAN (ĆWICZENIE 4) ........................................................ 192
7.6 LISTA PLIKÓW POMOCNICZYCH .............................................................................. 197
8 ZINTEGROWANE ROUTERY PRZEMYSŁOWE .................................................... 201
8.1 OPIS ROUTERÓW ZINTEGROWANYCH ........................................................... 201
8.2 PODSTAWOWA KONFIGURACJA DLA 819HG‐4G‐IOX (ĆWICZENIE 1) .......................... 207
8.3 URUCHAMIANE MASZYNY WIRTUALNEJ W 819HG‐4G‐IOX (ĆWICZENIE 2) .................. 210
8.4 LISTA PLIKÓW POMOCNICZYCH .............................................................................. 215
9 URZĄDZENIA HOT SWAPPING ........................................................................ 219
9.1 CO TO JEST HOT SWAPPING ? ............................................................................... 219
9.2 DODAWANIE MODUŁÓW ZASILAJĄCYCH (ĆWICZENIE 1) ............................................. 219
1.2 DODAWANIE URZĄDZEŃ POE (ĆWICZENIE 2) .......................................................... 222
9.3 LISTA PLIKÓW POMOCNICZYCH .............................................................................. 223
10 SYNCHRONIZACJA ZEGARÓW ......................................................................... 227
10.1 PROTOKÓŁ NTP I PTP ........................................................................................ 227
10.2 SYNCHRONIZACJA MASTER‐SLAVE MIĘDZY ROUTERAMI (ĆWICZENIE 1) ......................... 229
10.3 SYNCHRONIZACJA ŁAŃCUCHOWA MIĘDZY ROUTERAMI (ĆWICZENIE 2) .......................... 232
10.4 SYNCHRONIZACJA SLAVE‐MASTER‐NEWMASTER (ĆWICZENIE 3) ................................. 234
10.5 SYNCHRONIZACJA W TRYBACH BOUNDARY, E2EFORWARD, TRANSPARENT (ĆWICZENIE 4) . 241
10.6 LISTA PLIKÓW POMOCNICZYCH .............................................................................. 246
11 USŁUGI SERWEROWE ..................................................................................... 249
11.1 USŁUGA HTTP (ĆWICZENIE 1) ........................................................................... 249
11.2 USŁUGA FTP (ĆWICZENIE 2) .............................................................................. 258
11.3 USŁUGA E‐MAIL (ĆWICZENIE 3) ............................................................................ 264
11.4 LISTA PLIKÓW POMOCNICZYCH .............................................................................. 269
12 PROTOKÓŁ IPV6 ............................................................................................. 273
12.1 WSTĘP DO IPV6 ................................................................................................ 273
12.2 TUNELOWANIE W PROTOKOLE IPV6 (ĆWICZENIE 1) .................................................. 278
12.3 KONFIGURACJA DHCP DLA IPV6 W SERWERZE (ĆWICZENIE 2) ................................... 281
12.4 KONFIGURACJA DHCP DLA IPV6 W ROUTERZE (ĆWICZENIE 3) .................................... 284
12.5 LISTA PLIKÓW POMOCNICZYCH .............................................................................. 286
13 HOT STANDBY ROUTER PROTOCOL ................................................................ 289
13.1 PROTOKOŁY TYPU FHRP ...................................................................................... 289
13.2 KONFIGURACJA HSRP (ĆWICZENIE 1) .................................................................... 289
13.3 KONFIGURACJA HSRP (ĆWICZENIE 2) ................................................................... 294
13.4 LISTA PLIKÓW POMOCNICZYCH .............................................................................. 298
14 ZAAWANSOWANA TOPOLOGIA FIZYCZNA ...................................................... 301
14.1 TWORZENIE TOPOLOGII FIZYCZNEJ INTERCITY (ĆWICZENIE 1) ....................................... 301
14.2 TWORZENIE TOPOLOGII FIZYCZNEJ TRICITY (ĆWICZENIE 2) .......................................... 307
14.3 TOPOLOGIA FIZYCZNA SIECI LOKALNEJ (ĆWICZENIE 3) ................................................ 316
1.3 PRZYGOTOWANIE WIELOPOZIOMOWEJ TOPOLOGII FIZYCZNEJ DLA SIECI WAN (ĆWICZENIE 4) 336
14.4 LISTA PLIKÓW POMOCNICZYCH .............................................................................. 361
15 POLECENIA COMMAND PROMPT ................................................................... 365
15.1 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POLECEŃ ................................................................... 365
15.2 IPV6CONFIG ORAZ PING ...................................................................................... 365
15.3 IPCONFIG ORAZ NSLOOKUP ................................................................................. 368
15.4 NETSH INTERFACE IPV6 SHOW NEIGHBORS .............................................................. 371
15.5 POLECENIA DOTYCZĄCE KATALOGÓW ..................................................................... 372
15.6 LISTA PLIKÓW POMOCNICZYCH .............................................................................. 374
16 SPIS TABEL ..................................................................................................... 377
17 SPIS ĆWICZEŃ ORAZ LISTA PLIKÓW POMOCNICZYCH ...................................... 383
18 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................ 387