Szczegóły ebooka

Cyberprzestrzeń miejscem skutecznego nauczania-uczenia się

Cyberprzestrzeń miejscem skutecznego nauczania-uczenia się

Danuta Szeligiewicz-Urban, Beata Matusek

Ebook

Celem badań opisywanych w niniejszej monografii uczyniono analizę związków zachodzących pomiędzy korzystaniem z nowoczesnych technologii informacyjnych a zagrożeniami płynącymi z mass mediów z perspektywy nauczyciela, rodzica i dziecka. W niniejszym opracowaniu poruszamy kwestię kompetencji informatycznych i społeczno-wychowawczych nauczyciela i rodzica w odniesieniu do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi technologicznych, monitorowania kontaktu z cyberświatem, w tym gier komputerowych oraz poziomu dostępności cyberprzestrzeni dla młodego
użytkownika – ucznia. Spośród wielu metod badawczych w wybranych i omawianych w niniejszym opracowaniu pracach dotyczących kwestii cyberprzestrzeni, podstawową metodą badawczą była metoda sondażu diagnostycznego.

  • Tytuł: Cyberprzestrzeń miejscem skutecznego nauczania-uczenia się
  • Autor: Danuta Szeligiewicz-Urban, Beata Matusek
  • ISBN: 978-83-66165-67-0, 9788366165670
  • Data wydania: 2022-03-30
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2ohh
  • Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas