Szczegóły ebooka

Rozwój podaży na rynku rolniczych produktów ekologicznych w Polsce - aspekty ekonomiczne

Rozwój podaży na rynku rolniczych produktów ekologicznych w Polsce - aspekty ekonomiczne

Karol Kociszewski, Andrzej Graczyk

Ebook

Autorzy monografii przyjęli za cel przedstawienie uwarunkowań funkcjonowania i perspektyw rozwoju rynku żywnościowych produktów ekologicznych. Przyjmują oni stanowisko obiektywne, starając się wyjaśnić, czy rzeczywiście rolnictwo ekologiczne ma realne szanse rozwoju w warunkach konkurowania z żywnością konwencjonalną, która jest tańsza, łatwiej dostępna, ma dłuższe terminy ważności i często jest bardziej atrakcyjnie opakowana niż ekologiczna. Autorzy z jednej strony zawarli potężny ładunek wiedzy o badanym problemie w syntetycznej pracy, diagnozując stan tej podaży oraz uwarunkowania rozwoju rolniczych produktów ekologicznych, nie pomijając właściwie żadnego istotnego aspektu, z drugiej zaś wykazali się bardzo dobrym warsztatem naukowym i wzorowo różnorodnym materiałem badawczym, który został wykorzystany łącznie z badaniami ankietowymi przeprowadzonymi na potrzeby tej publikacji. W ten sposób czytelnik otrzymuje kompletne opracowanie o wysokich walorach merytorycznych.

Wstęp 7
1. Teoretyczne aspekty związane z rozwojem rynku żywności ekologicznej 13
1.1 Czynniki popytowe 13
1.2. Czynniki podażowe 17
1.3. Uwarunkowania regulacyjne 22
2. Rozwój rolnictwa ekologicznego w skali międzynarodowej 26
2.1. Rozwój rolniczej produkcji ekologicznej na świecie 26
2.2. Tendencje związane z rozwojem rynku żywności ekologicznej 35
3. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce 41
3.1. Rozwój rolniczej produkcji ekologicznej 41
3.2. Tendencje związane z rozwojem rynku 49
4. Polityka wsparcia rozwoju rolnictwa ekologicznego 56
4.1. Działania Unii Europejskiej 56
4.2. System regulacji funkcjonujący w Polsce 66
5. Integracja pionowa polskiego rynku produkcji ekologicznej 74
5.1. Łańcuchy dostaw na polskim rynku żywności ekologicznej 74
5.2. Dystrybucja produktów ekologicznych w świetle wyników badań ankietowych 79
5.3. Perspektywy rozwoju łańcucha dostaw produktów ekologicznych w świetle rozwiązań proponowanych w Polsce i w UE 83
6. Integracja pozioma polskiego rynku produkcji ekologicznej 88
6.1. Ewolucja grup producenckich w polskim rolnictwie ekologicznym 88
6.2. Perspektywy rozwoju grup producenckich w świetle wyników badań ankietowych 98
7. Funkcjonowanie polskich gospodarstw ekologicznych w świetle wyników badań ankietowych 103
7.1. Charakterystyka próby badawczej 103
7.2. Ekonomiczne czynniki wpływające na funkcjonowanie gospodarstw 106
7.3. Szanse i bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego 111
8. Perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego w świetle badań wśród rolników konwencjonalnych 114
8.1. Charakterystyka próby badawczej 114
8.2. Czynniki motywujące podjęcie produkcji ekologicznej 117
8.3. Szanse i bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego według opinii rolników konwencjonalnych 120
Zakończenie 124
Literatura 130
Spis rysunków 140
Spis tabel 141
Summary 143

  • Tytuł: Rozwój podaży na rynku rolniczych produktów ekologicznych w Polsce - aspekty ekonomiczne
  • Autor: Karol Kociszewski, Andrzej Graczyk
  • ISBN: 978-83-7695-923-8, 9788376959238
  • Data wydania: 2022-04-01
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2ol3
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu