Helion


Szczegóły ebooka

 
Moc Uwielbienia

Moc Uwielbienia


,,Moc uwielbienia'' okazała się prawdziwą petardą na rynku książki religijnej w Polsce. Autor, były kapelan armii amerykańskiej w Wietnamie, odkrył pewną prawidłowość polegającą na tym, że dziękując Bogu za trudne doświadczenia każdy z żołnierzy doświadczał niezwykłej przemiany życia. W ten sposób udawało się wielu odrzucić narkotyki, alkohol, pornografię, a w sercach pojawiała się wdzięczność i pokój. To przemieniające doświadczenie Merlin Carothers przeniósł na grunt swojej pracy duszpasterskiej w Stanach. Odkrycie w uwielbianiu Boga mocy uzdrowienia przemieniło życie wielu ludzi na świecie.  

 

Spis treści

Od Redakcji 5

Wstęp do polskiego wydania 9

Rozdział 1

Moc uwielbienia 11

Rozdział 2

Usłysz Dobrą Nowinę 37

Rozdział 3

Moc bez ograniczeń 65

Rozdział 4

Wszystko to poczytuj sobie za radość! 93

Rozdział 5

Gdy spadają wróble 129

Rozdział 6

Żegnajcie narzekania 161

Rozdział 7

Radość w Panu 195

Świadectwa o uwielbieniu  227