Szczegóły ebooka

Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1

Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1

praca zbiorowa

Ebook

Publikacja Bądź na B1 składa się z dwóch części i jest przeznaczona dla osób przygotowujących się do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Może ona także stanowić zbiór materiałów pomocniczych dla nauczycieli i studentów języka polskiego jako obcego. Książka składa się z ćwiczeń doskonalących poszczególne sprawności, przykładowych testów, klucza do zadań oraz transkrypcji nagrań do części Rozumienie ze słuchu. Nagrania zamieszczone są na dwóch dołączonych płytach CD.

W zbiorze znajdują się wszystkie typy zadań obowiązujące w testach certyfikatowych. Treść i forma ćwiczeń zostały podporządkowane wykazowi funkcji i pojęć językowych, wykazowi tematycznemu i zagadnieniom gramatycznym, które zawarte są w Standardach wymagań egzaminacyjnych dla poziomu B1.

Pierwsza część publikacji to ćwiczenia powtórzeniowe z poszczególnych sprawności językowych testowanych podczas egzaminu. Cześć drugą stanowią trzy przykładowe testy egzaminacyjne. Pozwalają one na zweryfikowanie swoich umiejętności poprzez zapoznanie się ze stopniem trudności egzaminu na poziomie B1.

Prezentowany zbiór:

 • pozwala na zapoznanie się z typami zadań, które przewidziane są dla poziomu B1
 • umożliwia przyswojenie technik wykonywania poszczególnych typów zadań
 • uczy zarządzania czasem podczas egzaminu, a także pozwala na opanowanie strategii zdawania testu
 • uzmysławia braki w zakresie poszczególnych sprawności

MATERIAŁ DŹWIĘKOWY DO POBRANIA na www.universitas.com.pl

OD REDAKTORA SERII

WSTĘP

INTRODUCTION

EINLEITUNG

ПРЕДИСЛОВИЕ


CZĘŚĆ I.
ZBIÓR ZADAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA POZIOMU B1

A. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

Ogólny opis umiejętności

Wskazówki dla przygotowujących się do egzaminu

Typy zadań

    Zadania z jednostkami wyboru wielokrotnego

    Zadania z lukami do uzupełnienia

    Zadania z jednostkami prawda/fałsz [P/F]

    Zadania z jednostkami na dobieranie informacji

    Zadania z wykorzystaniem materiałów graficznych

B. POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA

Ogólny opis umiejętności

Wskazówki dla przygotowujących się do egzaminu

Typy zadań

    Transformacje

    Zadania z lukami

    Wybór wielokrotny

C. ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

Ogólny opis umiejetności

Wskazówki dla przygotowujących się do egzaminu

Typy zadań

    Zadania z jednostkami wyboru wielokrotnego

    Zadania z jednostkami na dobieranie informacji

    Zadania z lukami

    Zadania z jednostkami prawda/fałsz [P/F]

D. PISANIE

Ogólny opis umiejętności

Wskazówki dla przygotowujących się do egzaminu ustnego

Budowa egzaminu ustnego i typy zadań

    Zadanie A - opis fotografii

    Zadanie B - monolog (wypowiedź na podany temat)

    Zadanie C - sytuacja komunikacyjna (dialog z egzaminatorem)


CZĘŚĆ II
PRZYKŁADOWE TESTY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA POZIOMU B1

PRZYKŁADOWY TEST CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO (I)

    Poziom podstawowy (B1)

PRZYKŁADOWY TEST CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO (II)

    Poziom podstawowy (B1)

PRZYKŁADOWY TEST CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO (III)

    Poziom podstawowy (B1)

O autorkach

 • Tytuł: Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1
 • Autor: praca zbiorowa
 • ISBN: 978-83-242-6453-7, 9788324264537
 • Data wydania: 2022-04-21
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2p7c
 • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS