Szczegóły ebooka

Utwory dramatyczne - komedie i dramy

Utwory dramatyczne - komedie i dramy

Wincenty Ignacy Marewicz

Ebook

Po ukazaniu się Zbiorów poetyckich Wincentego Ignacego Marewicza nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w 2018 roku ta sama oficyna drukarska wydaje kolejne utwory autora, tym razem – dramatyczne: trzy komedie i dwie dramy, sztuki skupiające w sobie różne tendencje literacko-estetyczne. Ten literat drugiego planu nie przestaje pobudzać do badań i refleksji naukowej, jakby dopominając się o usytuowanie go we właściwym miejscu na mapie literackiej czasów stanisławowskich.

Obecne wydanie krytyczne dramatów Marewicza spełnia wszelkie wymogi edytorstwa naukowego z zakresu wydań utworów oświeceniowych. [...] Sposób opracowania o ujęciu analityczno-interpretacyjno-problemowym poszerza wiedzę o epoce, a w szczególności odsłania ciekawe obszary życia teatralnego końca XVIII wieku. Można sądzić, że wydobyte z annałów bibliotecznych utwory sceniczne Marewicza trafią do rąk badaczy okresu, a w szczególności do teatrologów, jak też do nieprofesjonalistów zainteresowanych kulturą literacką XVIII wieku.

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Maksimowicz

Opiniowany tom, który powstał dzięki wielkiemu nakładowi pracy i akrybii twórczej, jest jedyną edycją naukową poświęconą utworom dramatycznym Wincentego Ignacego Marewicza. [...] Służy nie tylko pogłębieniu wiedzy na temat jego dorobku literackiego, zastosowanych przez Marewicza rozwiązań literackich i estetycznych, mechanizmów i technik opisu świata, podejmowanych motywów czy sposobu prezentacji bohaterów. Krytyczne opracowanie utworów wzbogaca powszechną wiedzę o literaturze i kulturze polskiego wieku świateł.

Publikacja jest dowodem tego, że twórczość Wincentego Ignacego Marewicza trafiła do rąk Edytora o wysokich umiejętnościach warsztatowych, wrażliwego na słowo, rzetelnego i skrupulatnego w poszukiwaniu prawdy o tekście / prawdy tekstu.

Z recenzji dr hab. Aleksandry Norkowskiej, prof. UKW

Wprowadzenie do lektury              7

 

KOMEDIE            59

Miłość dla cnoty. Komedia oryginalna we trzech aktach          61

Miłość wszystkich porównywa. Komedia oryginalna w pięciu aktach    103

Wszystko się skończyło na projekcie. Komedia oryginalna we dwóch aktach     183

 

DRAMY 215

Żona opuszczona na bezludnej wyspie. Drama w jednym akcie z intrygi wziętej z opery włoskiej     217

Szczęście w nieszczęściu, czyli wzór stałości, ludzkości i cierpliwości. Drama oryginalne we czterech aktach       239

 

KOMENTARZE     337

Komentarz edytorski        339

I. Wykaz znaków i skrótów przyjętych w edycji          339

II. Opis źródeł      341

III. Zasady transkrypcji      343

IV. Aparat krytyczny          350

Objaśnienia        355

 

Bibliografia         387

 

Spis ilustracji       393

  • Tytuł: Utwory dramatyczne - komedie i dramy
  • Autor: Wincenty Ignacy Marewicz
  • ISBN: 978-83-8220-770-5, 9788382207705
  • Data wydania: 2022-04-21
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2p9m
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego