Helion


Szczegóły ebooka

Powiedz to po polsku / Say it the Polish Way. Ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu

Powiedz to po polsku / Say it the Polish Way. Ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu


„POWIEDZ TO PO POLSKU / SAY IT THE POLISH WAY. Ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu" to książka przeznaczona dla osób rozpoczynających dopiero swoją przygodę z językiem polskim, a więc na poziomie A1 według skali Rady Europy. Podręcznik zawiera 10 lekcji – scenek ilustrujących użycie języka polskiego w wybranych sytuacjach komunikacyjnych. Wszystkie dialogi jak i wyrażenia są przetłumaczone na język angielski.

Pliki z nagranymi dialogami oraz ćwiczeniami dostępne na stronie wydawnictwa pozwalają na szybkie opanowanie elementarnych zwrotów i wyrażeń oraz podstawowego słownictwa – samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela. Uczący się może słuchać dialogów, wykonywać ćwiczenia polegające na słuchaniu i powtarzaniu wybranych fragmentów lub „odgrywaniu” roli jednej z osób, które w nich występują. Może też ćwiczyć podstawowe zwroty i wyrażenia służące komunikacji w języku polskim.

W książce znajduje się także krótka informacja na temat kontekstu, z którego wywodzi się podręcznik – projektu ONENESS, czyli platformy multimedialnej do uczenia się i nauczania języków: polskiego, fińskiego, litewskiego, estońskiego i portugalskiego – wraz z informacją o instytucjach partnerskich tego projektu i o programie Komisji Europejskiej Socrates-Lingua. 
 

MATERIAŁ DŹWIĘKOWY DO POBRANIA www.universitas.com.pl

Introduction / Wstęp

Basic Facts

Teaching Manual

Lessons / Lekcje   

1. Let’s get to know each other! / Poznajmy się!

2. Where do you live? / Gdzie mieszkasz?

3. Hello, who’s speaking? / Halo, kto mówi?

4. Enjoy the meal! / Smacznego!

5. To the right or to the left? / W prawo czy w lewo?

6. How much is it? / Ile to kosztuje?

7. Let’s go to the cinema! / Chodźmy do kina!

8. Have a nice journey! / Miłej podróży!

9. Can you help me? / Czy możesz mi pomóc?

10. Merry Christmas! / Wesołych Świąt!

The ONENESS Project

Partner Institutions