Helion


Szczegóły ebooka

Il linguaggio dello spettacolo / Język widowisk artystycznych. Lessico italiano-polacco del teatro, del cinema, della radio e della television / Włosko-polski leksykon teatru, kina, radia i telewizji

Il linguaggio dello spettacolo / Język widowisk artystycznych. Lessico italiano-polacco del teatro, del cinema, della radio e della television / Włosko-polski leksykon teatru, kina, radia i telewizji


Publikacja stanowi kompendium wiedzy z dziedziny szeroko pojętego widowiska artystycznego, które zostało ujęte i opracowane w swoich różnorodnych formach, a mianowicie jako teatr, kino, telewizja i radio, jak również: taniec, muzyka, cyrk, prasa, sztuka. O naukowym charakterze pracy decyduje nie tylko część teoretyczna, która wprowadza czytelnika w świat widowisk artystycznych nakreślając jednocześnie ich rys historyczny, ale również interdyscyplinarny i kompleksowy charakter prezentowanego korpusu i bardzo skrupulatnie dobrana, wyczerpująca i bogata bibliografia. Publikacja skierowana jest do niezwykle szerokiego grona odbiorców (tłumaczy, studentów, literaturoznawców, językoznawców, miłośników różnego typu widowisk artystycznych) i dzięki temu ma potencjał, aby wywrzeć znaczący wpływ społeczny.

Prefazione         7

Abbreviazioni   11

Avvertenze e segni convenzionali           13

 

Przedmowa       17

Skróty objaśniające       20

Wskazówki i znaki umowne       22

 

Le parole dello spettacolo: l’arte dell’intrattenimento attraverso le sue quattro forme (teatro, cinema, radio, televisione)          27

 

Słownictwo widowisk artystycznych: rozrywka w czterech odsłonach (teatr, kino, radio i telewizja)   63

 

Mappa dei principali lemmi dello spettacolo / Wykaz najważniejszych haseł dotyczących widowisk artystycznych     97

 

Il linguaggio dello spettacolo / Język widowisk artystycznych      111

 

Bibliografia        915

 

Indice dei nomi / Indeks osób    947