Szczegóły ebooka

Między kropkami/Between the Dots

Między kropkami/Between the Dots

Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak

Ebook

Publikacja dwujęzyczna

Z recenzji
(…) W pracy z powodzeniem zastosowano technikę autoetnografii (autorefleksji), jedną z nowszych metod badawczych, która łączy doświadczenie badacza z autobiograficzną formą opowieści z odbytej naukowej podróży. (…) Proponowany tekst zaliczyć można do gatunków pośrednich między sprawozdaniem a szkicem reportażowym, czyli jest to typowy feature (vide: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Reportaż – jak go napisać?, Warszawa 2004, s. 129–138).
Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Śląski

(…) Esej Między kropkami jest istotnym przyczynkiem do poznania częściowego choćby obrazu australijskiej Polonii i zapisem choć naprędce zebranych, to jednak uporządkowanych okiem badaczki i reporterki wrażeń z tego wielkiego kraju. Dowodzi również zmysłu uważnej, nie bezkrytycznej obserwatorki. Wielkopolska, w tym również UAM, posiada pewne tradycje w refleksji nad Australią i jej problemami. Spod ręki tutejszego, już śp. Prof. Wiesława Olszewskiego, wyszła synteza dziejów z serii Ossolineum, no i stąd wywodził się Paweł Edmund Strzelecki. Doktor Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak w skromny sposób dołącza do niewielkiego grona osób zajmujących się krainą NIGDY-NIGDY, do której chcieliby zapewne powrócić i przechrzcić na ZAWSZE-ZAWSZE, ze względu na posiadany czar przez odległą, ale i bliską sercom Australię.
Prof. UAM dr hab. Michał Jarnecki

Spis treści
Zamiast wprowadzenia…………………………………………………… 9
Canberra …………………………………………………………………….. 11
Pod skrzydłami białego orła ……………………………………………. 14
Nie mniej niż czterech……………………………………………………. 17
Przypływy…………………………………………………………………….. 20
Pani z telewizji polskiej ………………………………………………….. 24
Mount Kosciuszko ……………………………………………………….. 27
Weekend uroczystości ……………………………………………………. 31
Fragment polskiej ziemi …………………………………………………. 34
Polonia wizytówką ………………………………………………………… 38
Języki nie obce ……………………………………………………………… 42
Tu powstanie miasto………………………………………………………. 46
Więź z Polską ………………………………………………………………. 51
Powrót do Edenu …………………………………………………………. 55
Literatura ……………………………………………………………………. 59
O Autorce……………………………………………………………………. 63
Podziękowania ……………………………………………………………… 65

  • Tytuł: Między kropkami/Between the Dots
  • Autor: Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak
  • Tłumaczenie: Claudia Babat
  • ISBN: 978-83-66353-77-0, 9788366353770
  • Data wydania: 2022-05-06
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2qgu
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Silva RERUM