Szczegóły ebooka

Geometria różniczkowa

Geometria różniczkowa

Andrzej Jankowski

Ebook

Tekst napisany ponad czterdzieści lat temu pozostaje bardzo aktualny. Nie wydaje się, aby w języku polskim istniał podręcznik o podobnej konstrukcji i języku, obejmujący taki fragment geometrii różniczkowej. Zastosowano nowoczesny język geometrii różniczkowej, wprowadzony w drugiej połowie XX wieku i używany obecnie powszechnie. W tym przypadku jest to język wiązek wektorowych, operatorów różniczkowych i algebry tensorowej.


Podręcznik ten może być przydatny dla studentów, i pracowników naukowych, kierunków matematycznych, fizycznych i ogólnie ścisłych, zarówno uniwersytetów, jak i politechnik.

Zyciorys Andrzeja Jankowskiego 6
Przedmowa 9
1. Funkcje rózniczkowalne 10
2. Rozmaitosci gładkie 13
3. Wiazki wektorowe 17
4. Wiazki gładkie 26
5. Przekroje wiazek wektorowych 35
6. Operacje na wiazkach wektorowych 46
7. Formy rózniczkowe 50
8. Operatory rózniczkowe 58
9. Koneksja i pochodna kowarianta 60
10. Koneksje w wiazce TX 66
11. Rozmaitosci riemannowskie 73
12. Hiperpowierzchnie w Rn 82
13. Interpretacja geometryczna 90
14. Geodezyjne 96
15. Przykład rachunkowy 110
Dodatek A 116
Dodatek B 120
Bibliografia 128
Skorowidz 129

  • Tytuł: Geometria różniczkowa
  • Autor: Andrzej Jankowski
  • ISBN: 978-83-7865-730-9, 9788378657309
  • Data wydania: 2022-05-05
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2qgz
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego