Helion


Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Literatura - Kanon - Gender. Trudne pytania. Ciekawe odpowiedzi
Porty morskie w perspektywie przestrzennej, ekonomicznej, transportowej, logistycznej i społecznej
Modele dalszego trwania życia oraz ich zastosowania w przypadku osób starszych
Rzymskie Kameny nad Bałtykiem. O łacińskiej poezji w Gdańsku w drugiej połowie XVI wieku
Legitymizacja władzy sądowniczej