Szczegóły ebooka

Karta Praw Podatnika. Nowy instrument ochrony praw polskiego podatnika

Karta Praw Podatnika. Nowy instrument ochrony praw polskiego podatnika

Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk

Ebook

System ochrony praw podatnika w Polsce wymaga wzmocnienia. W toku stanowienia i stosowania prawa niestety nadal dochodzi do istotnych naruszeń tych praw. Dojrzałą i skuteczną formą ich ochrony we współczesnych państwach jest Karta Praw Podatnika, czyli akt normatywny lub dokument deklaratywny w zwięzły sposób określający podstawowe prawa podatników i środki ich ochrony, którym odpowiadają obowiązki organów podatkowych. Celem publikacji jest ukazanie potrzeby wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego karty o charakterze normatywnym jako nowego instrumentu ochrony praw podatnika, a także przedstawienie projektu ustawy Karta Praw Podatnika.

Książka jest adresowana do osób zainteresowanych zagadnieniem ochrony praw podatnika, uczestniczących w procesach tworzenia, stosowania, analizy i oceny prawa podatkowego.

Słowo wstępne    7

 

Rozdział 1. Prawa podatnika i ich ochrona          9

  1. Prawa podatnika i ich ochrona w ujęciu historycznym               9
  2. Prawa podatnika i ich ochrona w ujęciu współczesnym             13

 

Rozdział 2. Karta praw podatnika we współczesnych systemach podatkowych     27

  1. Karta praw podatnika – pojęcie i funkcje   27
  2. Karta praw podatnika jako międzynarodowy standard             31
  3. Międzynarodowe wzorce karty praw podatnika          33

 

Rozdział 3. Ochrona praw podatnika w Polsce      37

  1. Źródła prawa w zakresie praw podatnika w Polsce   37
   1. Konstytucja         37
   2. Ordynacja podatkowa        43
   3. Inne ustawy        47
  2. Środki ochrony praw podatnika w Polsce  49
   1. Uwagi wstępne  49
   2. Prawo do zainicjowania kontroli instancyjnej 50
   3. Prawo do zainicjowania kontroli sądowej        53
   4. Prawo do rzetelnego postępowania administracyjnego i sądowego             55
   5. Inne środki ochrony            56

 

Rozdział 4. Stan ochrony praw podatnika w Polsce            59

  1. Potrzeba karty praw podatnika w Polsce   59
   1. Wprowadzenie  59
   2. Tworzenie prawa podatkowego a prawa podatnika        59
   3. Stosowanie prawa podatkowego a prawa podatnika     64
  2. Prace nad kartą praw podatnika w Polsce 67

 

Rozdział 5. Projekt ustawy Karta Praw Podatnika z uzasadnieniem            75

  1. Projekt ustawy Karta Praw Podatnika          75
  2. Uzasadnienie projektu ustawy Karta Praw Podatnika                 82

 

Bibliografia            95

 • Tytuł: Karta Praw Podatnika. Nowy instrument ochrony praw polskiego podatnika
 • Autor: Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk
 • ISBN: 978-83-8220-834-4, 9788382208344
 • Data wydania: 2022-05-10
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2qoe
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego