Szczegóły ebooka

Polityka rozwoju transportu

Polityka rozwoju transportu

Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki

Ebook

Transport jest jednym z ważniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy kraju. Sprawnie funkcjonujący system transportowy aktywizuje gospodarkę narodową, natomiast poważne zaniedbania w tej dziedzinie istotnie ograniczają możliwości jej dalszego rozwoju. Celem pracy jest przedstawienie podstaw teoretycznych polityki transportowej, w tym istoty polityki rozwoju transportu oraz współczesnych problemów rozwoju transportu Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, która jako członek UE musi dostosować transport do standardów europejskich.

Przedmowa    7

1. Istota polityki transportowej    9

1.1. Miejsce polityki transportowej w polityce gospodarczej    9
1.2. Pojęcie i determinanty polityki transportowej    12
1.3.Zasady polityki transportowej    19

2. Struktura celów polityki transportowej    25

2.1. Syntetyczny cel polityki transportowej    25
2.2. Cele według kryterium przedmiotowego    26
2.3. Cele według kryterium horyzontu czasowego    29
2.4. Cele według kryterium zasięgu przestrzennego    30

3. Przedmioty i podmioty polityki transportowej    34

3.1. Określenie przedmiotu i podmiotu polityki transportowej    34
3.2. Podmioty krajowe    37
3.3. Podmioty międzynarodowe    45

4. Metody i narzędzia polityki transportowej    52

4.1. Metody polityki transportowej    52
4.2. Istota i właściwości narzędzi polityki gospodarczej    58
4.3. Systematyka narzędzi polityki transportowej    59

5. Czynniki determinujące politykę rozwoju transportu    65

5.1. Specyfika infrastruktury transportu    65
5.2. Współzależności w rozwoju transportu    71
5.3. Czynniki ograniczające rozwój transportu    79
5.4. Degradacyjny wpływ transportu na środowisko    80

6.    Zrównoważony rozwój transportu w krajach Unii Europejskie    88

6.1.    Współczesne wyzwania i problemy na rynku transportowym    88
6.2. Istota zrównoważonego rozwoju transport    98
6.3.    Kierunki rozwoju infrastruktury transportu w Unii Europejskiej    106
6.4.    Proekologiczne kierunki zmian w przewozach pasażerskich w Unii Europejskiej    128
6.5.    Tendencje zmian technologii przewozów ładunków w krajach Unii Europejskiej    143

7. Współczesne problemy rozwoju transportu w Polsce    164

7.1.    Ocena dotychczasowej polityki rozwoju transportu w Polsce    164
7.2.    Infrastruktura transportu w Polsce w świetle standardów unijnych    172
7.3.    Problemy zrównoważonego rozwoju systemu transportu pasażerów w Polsce    189
7.4.    Współczesne dylematy rozwoju transportu ładunków w Polsce    201

Literatura   217

  • Tytuł: Polityka rozwoju transportu
  • Autor: Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki
  • ISBN: 978-83-7865-143-7, 9788378651437
  • Data wydania: 2022-05-13
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2qv7
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego