Szczegóły ebooka

Modele dalszego trwania życia oraz ich zastosowania w przypadku osób starszych

Modele dalszego trwania życia oraz ich zastosowania w przypadku osób starszych

Beata Jackowska

Ebook

Monografia poświęcona jest metodom i technikom konstrukcji modeli dalszego trwania życia ze szczególnym uwzględnieniem dalszego trwania życia osób starszych. Wobec demograficznego starzenia się społeczeństwa praca wpisuje się w aktualny nurt badań nad umieralnością osób starszych. Zagadnienie modelowania trwania życia leży na styku dziedziny demografii, statystyki i analizy przeżycia. Książka składa się z części teoretycznej i empirycznej. Część teoretyczna stanowi próbę usystematyzowania i wzbogacenia dotychczasowego podejścia badawczego w zakresie estymacji modeli trwania życia w oparciu o różnego rodzaju dane. W części empirycznej przedstawiono specyfikę modelowania rozkładu dalszego trwania życia osób starszych oraz zweryfikowano przydatność przedstawionych metod do wykrywania prawidłowości w procesie wymierania w rozważanej grupie wieku.

Plik pdf uniemożliwia kopiowanie tekstu.

Wprowadzenie 7

 

1. Podstawy konstruowania modeli trwania życia             13

 

1.1. Metody analizy rozkładu trwania życia          13

1.2. Funkcje probabilistyczne określające rozkład czasu trwania 16

1.3. Funkcje probabilistyczne określające rozkład dalszego czasu trwania              27

1.4. Podstawowe modele parametryczne czasu trwania życia ludzkiego 35

1.5. Tablice trwania życia jako forma prezentacji nieparametrycznego modelu trwania życia       46

1.5.1. Pojęcie i rodzaje tablic trwania życia          46

1.5.2. Interpretacja i zasady konstrukcji tablic trwania życia         49

1.5.3. Upraszczające założenia o przebiegu procesu umieralności wewnątrz przedziałów wieku prezentowanych w tablicy   57

 

2. Estymacja nieparametrycznych modeli dalszego trwania życia na podstawie danych kohortowych      65

 

2.1. Dane kohortowe oraz dane przekrojowe     65

2.2. Estymacja modeli na podstawie danych kohortowych w przypadku danych pełnych 72

2.3. Estymacja modeli na podstawie danych kohortowych w przypadku danych cenzurowanych 85

2.4. Przykład estymacji modelu dla osób starszych na podstawie danych kohortowych   191

 

3. Estymacja nieparametrycznych modeli dalszego trwania życia na podstawie danych przekrojowych oraz danych kohortowych odtworzonych na podstawie danych przekrojowych           109

 

3.1. Estymacja modeli na podstawie danych przekrojowych w przypadku populacji zamkniętej na migracje          111

3.2. Estymacja modeli na podstawie danych przekrojowych w przypadku populacji otwartej na migracje               128

3.3. Przykłady estymacji modeli dla osób starszych na podstawie danych przekrojowych              141

3.4. Wykorzystanie danych przekrojowych z kolejnych okresów do odtworzenia historii kohorty               159

3.4.1. Przejście od ujęcia przekrojowego do ujęcia kohortowego              159

3.4.2. Przykłady estymacji modeli dla osób starszych z wykorzystaniem danych przekrojowych do odtworzenia historii kohorty 154

 

4. Estymacja parametrycznych modeli dalszego trwania życia     163

 

4.1. Założenia o przebiegu funkcji probabilistycznych opisujących trwanie życia 165

4.2. Wybór postaci funkcji probabilistycznej opisującej trwanie życia      173

4.3. Metodyka estymacji parametrycznych modeli trwania życia               191

4.4. Przykłady estymacji parametrycznych modeli dalszego trwania życia osób starszych               198

 

5. Wyrównywanie funkcji probabilistycznych określających empiryczny rozkład dalszego czasu trwania życia       213

 

5.1. Istota wyrównywania           214

5.2. Mechaniczne metody wyrównywania           219

5.3. Analityczne metody wyrównywania              226

5.4. Metody wyrównywania oparte na splajnach              229

5.5. Porównanie metod wyrównywania 235

5.6. Przykłady wyrównywania funkcji probabilistycznych określających empiryczny rozkład dalszego trwania życia osób starszych             238

 

Podsumowanie 245

Załączniki            249

Bibliografia         263

  • Tytuł: Modele dalszego trwania życia oraz ich zastosowania w przypadku osób starszych
  • Autor: Beata Jackowska
  • ISBN: 978-83-7865-103-1, 9788378651031
  • Data wydania: 2022-05-13
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2qv8
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego