Szczegóły ebooka

Wprowadzenie do entomologii sądowej

Wprowadzenie do entomologii sądowej

Elżbieta Kaczorowska, Agnieszka Draber-Mońko

Ebook

Początki entomologii sądowej jako nauki sięgają XIII wieku. W Europie podwaliny pod nią położyli francuscy dziewiętnastowieczni uczeni, tacy jak Bergeret i Megnin, a rozwój jej przypadł na drugą połowę XX wieku. Jest to nauka, która opiera się przede wszystkim na znajomości ekologii i biologii rozwoju owadów (Insecta) kolonizujących zwłoki pozostające na różnych etapach rozkładu. Dzięki temu może być wykorzystywana podczas prób odtwarzania daty zgonu i okoliczności śmierci. Z pomocy entomologów sądowych coraz częściej korzystają śledczy całego świata, w tym i Polski.
Oddajemy Państwu pierwsze w Polsce opracowanie dotyczące entomologii sądowej, przeznaczone zarówno dla profesjonalnych pracowników sądownictwa, jak i studentów oraz osób zajmujących się kryminalistyką amatorsko.

Podziękowania 9

 

I. Entomologia sądowa jako nauka (Elżbieta Kaczorowska, Agnieszka Draber-Mońko)     11

 

II. Rys historyczny rozwoju entomologii sądowej (Elżbieta Kaczorowska)               14

 

III. Stawonogi występujące na zwłokach (Agnieszka Draber-Mońko)        21

 

IV. Czynniki wpływające na faunę zwłok (Elżbieta Kaczorowska) 77

1. Temperatura i wilgotność       77

2. Położenie geograficzne           80

3. Typ siedliska i sposób ukrycia zwłok   81

4. Światło i cień 87

5. Przyczyna zgonu         87

6. Dzienna i sezonowa aktywność owadów przybywających na zwłoki    88

7. Dostępność pokarmu 89

8. Współzawodnictwo pokarmowe         93

 

V. Śmierć i zmiany pośmiertne (Elżbieta Kaczorowska)  95

1. Rodzaje śmierci           95

2. Wczesne i późne zmiany pośmiertne 96

3. Zmiany pośmiertne zwłok zanurzonych w wodzie       101

4. Określanie czasu zgonu metodami wykorzystywanymi w medycynie sądowej 101

 

VI. Metody entomologiczne wykorzystywane do odtwarzania czasu zgonu zwłok „świeżych” (Elżbieta Kaczorowska)                106

1. Określanie czasu rozwoju muchówek w stałych i zmiennych warunkach termicznych  106

2. Określanie wieku larw na podstawie ich rozmiarów    110

3. Wykresy izomegaleniczne i izomorfeniczne    111

4. Wartości parametrów termicznych regulujących rozwój owadów        113

5. Określanie wieku i zachowanie się larw nieżerujących               118

6. Określanie wieku poczwarek 119

7. Określanie wieku postaci dorosłych   120

8. Rozwój jaj      121

 

VII. Metody entomologiczne wykorzystywane do odtwarzania czasu zgonu zwłok „starych” (Elżbieta Kaczorowska)                123

1. Fauna zwłok niepogrzebanych             123

1.1. Fauna zwłok niepogrzebanych w warunkach klimatu ciepłego           123

1.2. Fauna zwłok niepogrzebanych w warunkach klimatu umiarkowanego             126

1.3. Pasożyty zewnętrzne wykorzystywane w odtwarzaniu czasu zgonu zwłok niepogrzebanych 131

2. Zwłoki zmumifikowane           131

3. Zwłoki spalone            132

3.1. Zwłoki ofiary zmarłej w wyniku oparzeń       132

3.2. Fauna zwłok spalonych        133

4. Zwłoki powieszone ponad powierzchnią gruntu           134

4.1. Zmiany patomorfologiczne zwłok powieszonych      134

4.2. Fauna zwłok powieszonych 136

5. Zwłoki pogrzebane    141

5.1. Rozkład zwłok pogrzebanych            141

5.2. Fauna zwłok pogrzebanych 142

6. Zwłoki zanurzone w wodzie   146

6.1. Śmierć w wyniku utonięcia 146

6.2. Patofizjologia utonięcia        146

6.3. Wyniki sekcji zwłok 147

6.4. Fauna zwłok zanurzonych w wodzie słodkiej              147

6.5. Fauna zwłok zanurzonych w wodzie morskiej            152

6.6. Czynniki uwzględniane podczas określania PMI i PMSI           152

6.7. Owady wodne ważne podczas prób odtwarzania PMI i PMSI              154

6.8. Pasożyty zewnętrzne na zwłokach zanurzonych w wodzie   155

6.9. Zdolność do przeżywania zanurzenia w wodzie poczwarek muchówek z rodziny Calliphoridae            155

 

VIII. Inne aspekty entomologii sądowej (Elżbieta Kaczorowska)  157

1. Owady notowane na konopiach siewnych      157

2. Owady jako przyczyna zgonu 159

2.1. Osowate (Vespidae)             160

2.2. Pszczołowate (Apidae)         160

 

IX. Entomotoksykologia (Elżbieta Kaczorowska) 163

1. Pojęcie toksykologii   163

2. Pojęcie entomotoksykologii   164

3. Badania nad gromadzeniem związków chemicznych w organizmach owadów 166

4. Wpływ związków chemicznych na tempo i czas rozwoju

stadiów preimaginalnych muchówek nekrofagicznych   168

 

X. Wykorzystywanie analizy DNA w entomologii sądowej (Elżbieta Kaczorowska)             172

1. Metody analizy DNA  172

2. Badanie DNA ważnych owadów nekrofagicznych        173

3. Analiza genetyczna pokarmu spożytego przez nekrofagiczne owady   175

 

XI. Wpływ owadów na wyniki analizy śladów krwi (Elżbieta Kaczorowska)            176

 

XII. Metody zbierania, konserwacji i hodowli owadów notowanych na zwłokach (Elżbieta Kaczorowska) 179

1. Zbieranie owadów i danych na temat siedliska w miejscu znalezienia zwłok oraz w prosektorium         179

2. Wyposażenie entomologa sądowego 184

3. Środki chemiczne używane do uśmiercania i konserwowania materiału entomologicznego     185

4. Preparowanie materiału         187

5. Hodowle owadów lądowych 188

6. Zbieranie i hodowanie owadów wodnych       189

 

Aneks I. Lista bezkręgowców notowanych na poszczególnych typach zwłok (Elżbieta Kaczorowska)          191

 

Aneks 2. Stawonogi notowane na niepogrzebanych zwłokach kręgowców w Polsce – wstępne wyniki badań (Elżbieta Kaczorowska)   207

 

Literatura            211

 

Ilustracje             247

 

Indeks łacińskich i polskich nazw zwierząt            282

  • Tytuł: Wprowadzenie do entomologii sądowej
  • Autor: Elżbieta Kaczorowska, Agnieszka Draber-Mońko
  • ISBN: 978-83-7326-568-4, 9788373265684
  • Data wydania: 2022-05-13
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2qva
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego