Szczegóły ebooka

Przez zarzuconą subtelną bawełnicę... - cognitio symbolica w kazaniach reformata Antoniego Węgrzynowicza (źródła, zastosowania i konteksty)

Przez zarzuconą subtelną bawełnicę... - cognitio symbolica w kazaniach reformata Antoniego Węgrzynowicza (źródła, zastosowania i konteksty)

Magdalena Kuran

Ebook

Na okładce tej książki znajduje się drzeworyt zaczerpnięty z łacińskiego zbioru kazań Antoniego Węgrzynowicza Syllabus Marianus. Przedstawia on wnętrze drukami i pracujące w niej osoby. W banderoli umieszczonej u dołu znajdujemy inskrypcję ,,Lucern dabit atra fuligo”.Wielce prawdopodobne jest, że pomysłodawcą i wykonawcą drzeworytu był Węgrzynowicz, który sam ilustrował większość swoich zbiorów kazań. „Czarna sadza da światło” – słowa te w duchu epoki, za pomocą metafory i paradoksu, wyrażają ideę, która znajduje swoje odzwierciedlenie w jego kazaniach. Sadza, która była głównym składnikiem farby drukarskiej, jest tu metonimią drukowanego słowa, a szerzej – wyrażanej poprzez nie treści. Idea ciemności, która prowadzi ku światłu, rzeczy materialnych wiodących ku duchowym, to z kolei istota cognitionis symbolicae.

*

Atutem rozprawy jest jej przedmiot formalny – tytułowa cognitio symbolica, czyli obecne w twórczości reformata „myślenie symboliczne”, przejawiające się w posługiwaniu strukturami symbolicznymi (tu senso largo obejmującymi alegorię, metaforę i inne struktury oparte na analogii). Samo zjawisko, dość dobrze rozpoznane w kulturze wieków dawnych [...], tu stało się przedmiotem interesującego studium przypadku, wzbogacającego wiedzę o dawnej symbolografii i jej roli w kształtowaniu dawnego języka religijnego. Tak ukierunkowanej pracy na temat dawnej prozy kaznodziejskiej do tej pory brakowało.

Z recenzji prof. Wiesława Pawlaka (KUL)

Wykaz skrótów 9

 

Wstęp. Lucem dabit atra fuligo 11

 

I. Antoni Węgrzynowicz ‒ życie i dzieło               31

 

II. Reformaci ‒ historia i charyzmat       71

 

III. Cognitio symbolica ‒ źródła i inspiracje         95

 

IV. Rola tytułowej metafory w barokowych zbiorach kazań (przegląd) 131

 

V. Totus tractatus allegoricus est. Zbiór              167

 

VI. Continua metaphora. Kazanie           225

 

VII. Theologiae symbolicae species. Argumentacja         271

1. Theologia parabolica               278

2. Theologia paroemialis             290

3. Theologia aenigmatica           310

4. Theologia emblematica          331

5. Theologia fabularis    352

6. Theologia hieroglyphica / hierographica          374

 

Zakończenie. Crux intelligibilis ‒ od św. Bonawentury do Ricoeura           395

 

Bibliografia        413

 

Spis ilustracji     439

 

Indeks osób       441

 

Summary           455

  • Tytuł: Przez zarzuconą subtelną bawełnicę... - cognitio symbolica w kazaniach reformata Antoniego Węgrzynowicza (źródła, zastosowania i konteksty)
  • Autor: Magdalena Kuran
  • ISBN: 978-83-8220-694-4, 9788382206944
  • Data wydania: 2022-05-13
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2qvb
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego