Helion


Szczegóły ebooka

Kultura reformacji i reformowanie w kulturze

Kultura reformacji i reformowanie w kulturze


Już od czasów Maxa Webera w refleksji naukowej i filozoficznej pojawiała się myśl, że reformacja to nie tylko zjawisko historyczne, ale nade wszystko społeczno-kulturowe. Kojarzą się z nią m.in.: indywidualizm, doświadczeniowość, nowoczesność, innowacja, aktywizm, asceza w świecie, kreatywność, samorefleksja, komunitarianizm, oszczędność, rozwój rachunkowości, krytycyzm, kapitalizm, kultura pisma i druku, odczarowanie, sekularyzacja. To jedynie kilka przykładów zjawisk i wartości wiążących się nierozłącznie z szeroko rozumianą reformacją w kulturze. Samo istnienie reformacji owocuje historycznie pojęciem tolerancji i szacunku dla różnorodności, choć droga do tych wartości nie jest łatwa i bezbolesna.

W dniach 22–24 maja 2017 roku odbyła się w Uniwersytecie Łódzkim i Akademii Muzycznej im. Bacewiczów w Łodzi interdyscyplinarna konferencja ze specjalnymi gośćmi z całego świata. W Łodzi obradowali m.in.: Rita Süssmuth (Niemcy), prof. Ian Hazlett (Glasgow, Szkocja), prof. lnes Murzaku (New Jersey, USA), prof. Ivo Pospíšil (Brno, Czechy), prof. Cora Dietl (Giessen, Niemcy), prof. Hans-Jürgen Bömelburg (Giessen, Niemcy).

Tom zbiera wybrane aspekty kultury reformacji i reformowania w kulturze. Jest śladem tego, że wielokulturowa Łódź uczciła 500 lat reformacji, która przez dziesięciolecia odcisnęła także swój znaczący ślad w tym mieście.

Wstęp od redakcji          7

 

KULTURA IDEI   13

Ivo Pospíšil: Reformacja, kontrreformacja i barok w literaturach Europy Zachodniej i Wschodniej            15

Marcin Hintz: Ewangelicyzm wobec wyzwań ponowoczesności  31

Tadeusz Sznajderski: Myśl reformacji – wstęp do oświecenia      45

Anna Kołos: Sceptycyzm w kulturze reformacji. Zarys problematyki        57

Kamila Żukowska: Wzorce przeżywania pobożności a kultura reformacji               73

Ewelina Drzewiecka: Reformacja, której nie było. Przypadek bułgarski (pojęcia – wpływy – idee)           91

Maria Urbańska-Bożek: Odnowa chrześcijaństwa w perspektywie (para)doksu chwili-wieczności   117

 

KULTURA PISMA I DŹWIĘKU       133

Tadeusz Sznajderski: Polskie przekłady Biblii w okresie reformacji           135

Krystyna Szelągowska: Niezwykły klejnot wiary, czyli o duchowej bliskości pietyzmu i oświecenia. Na przykładzie poezji religijnej Hansa Adolpha Brorsona (1694–1764) 153

Anna Kurska: Mickiewicz i „duch luterski”           171

Sławomir Jacek Żurek: Między ewangelicką etyką indywidualną a społeczną. O nowej biografii Jerzego Pilcha              185

Jerzy Wiśniewski: Julia Hartwig słucha dzieł luterańskich kompozytorów. O wierszach: Kantata Schütza i Kantata Bacha       197

Małgorzata Ziółek-Sowińska: Apokalipsa i wojna secesyjna w poezji religijnych pieśni niewolniczych 213

Józef Majewski: Musikalisches Opfer, czyli Bach kontra Fryderyk Wielki i oświecenie        229

 

HISTORIA           245

Krzysztof Obremski: Punkt zapalny tumultu toruńskiego 1724 roku i monologowy dialog historyków: Woldemar Gastpary – Stanisław Salmonowicz    247

Beata Szczepańska: Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi do 1939 roku         265