Helion


Szczegóły ebooka

Wesele hrabiego Orgaza. Powieść z pogranicza dwóch rzeczywistości

Wesele hrabiego Orgaza. Powieść z pogranicza dwóch rzeczywistości


Wesele hrabiego Orgaza. Powieść z pogranicza dwóch rzeczywistości to historiozoficzno-fantastyczny utwór Romana Jaworskiego z 1925 roku. Opowiada o rozgrywce dwóch amerykańskich miliarderów, Havemeyera i Yetmeyera, pragnących odgrywać rolę zbawicieli ludzkości i zbawić kulturę europejską po kryzysie cywilizacji, który nastąpił w wyniku wielkiej wojny. Powieść przesycona jest klimatem katastroficznym związanym z doświadczeniami I wojny światowej. Nawiązuje do nurtu młodopolskiego modernizmu, traktując go czasem w sposób prześmiewczy, oraz wątków literatury popularnej i kultury europejskiej, np. obraz El Greca Pogrzeb hrabiego Orgaza. Charakteryzuje się bogatym, nowatorskim, ekspresjonistycznym językiem, zbliżonym poetyką do twórczości literackiej Witkacego.