Helion


Szczegóły ebooka

Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe

Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe


W niniejszej publikacji autorzy przedstawili podstawowe zagadnienia prawa integracji europejskiej, zasady unikania podwójnego opodatkowania dochodu i majątku, zagadnienia międzynarodowego planowania podatkowego, podstawy prawa unijnego i jego wykładni ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego, regulacje unijne dotyczące opodatkowania podatkami pośrednimi i bezpośrednimi, a także podstawy unijnego prawa celnego. Książka zawiera także wybór streszczonych reprezentatywnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ilustrujących zasady unijnego prawa podatkowego i jego wykładni.

Pozycja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów kierunków związanych z prawem podatkowym; ponadto może stanowić publikację uzupełniającą w ramach przedmiotów z zakresu ogólnego prawa podatkowego lub finansowego na kierunkach prawniczych, administracyjnych lub finansowo-rachunkowych. Przydatna będzie także dla aplikantów i kandydatów na doradców podatkowych, jak również dla pracowników administracji podatkowej, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych oraz przedsiębiorców.

Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień 1 września 2016 r.

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Podstawy prawa Unii Europejskiej (Anna Drywa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1. Charakter prawny Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2. Obowiązywanie prawa unijnego w krajowym systemie prawnym . . . . . . . 12
1.3. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4. Proces legislacyjny –
stanowienie aktów prawodawczych Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . 18
1.5. Instytucje Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. Międzynarodowe prawo podatkowe (Edward Juchniewicz) . . . . . . . . . . . . . 23
2.1. Pojęcie i charakter prawny międzynarodowego prawa podatkowego . . . . . 23
2.2. Ewolucja międzynarodowego prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.3. Źródła międzynarodowego prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.4. Podwójne opodatkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.5. Międzynarodowe planowanie podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.6. Opodatkowanie dochodu i majątku w międzynarodowym
prawie podatkowym na przykładzie konwencji modelowej OECD . . . . . . 44
3. Wprowadzenie do prawa podatkowego Unii Europejskiej (Anna Drywa) . . . . 53
3.1. Pojęcie i charakter prawa podatkowego Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . 53
3.2. Źródła prawa podatkowego Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.3. Polityka podatkowa Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.4. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami . . . . . . . . . . . . . 63
4. Podatki bezpośrednie w regulacjach Unii Europejskiej (Łukasz Karczyński) . . 69
4.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.2. Dyrektywa o fuzjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.3. Dyrektywa PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.4. Dyrektywa IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.5. Dyrektywa o oszczędnościach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5. Podatki pośrednie w regulacjach Unii Europejskiej (Anna Drywa) . . . . . . . . 79
5.1. Podatek od wartości dodanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.2. Podatek akcyzowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5.3. Podatek od gromadzenia kapitału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
6. Podatki w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej (Łukasz Karczyński) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
6.1. Cechy charakterystyczne orzecznictwa
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
6.2. Wybór orzeczeń związanych z integracją negatywną . . . . . . . . . . . . . . . 97
6.3. Wybór orzeczeń związanych z integracją pozytywną . . . . . . . . . . . . . . . 102
7. Cła i prawo celne w Unii Europejskiej (Łukasz Karczyński) . . . . . . . . . . . . . 107
7.1. Cło jako element stosunków międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
7.2. Rozwój integracji celnej w ramach Wspólnot Europejskich
i Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
7.3. Źródła prawa celnego w Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
7.4. Procedury celne – informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
7.5. Deklaracje i zgłoszenia celne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
7.6. Procedura dopuszczenia do obrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
7.7. Procedura wywozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
7.8. Procedury specjalne tranzytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
7.9. Procedury specjalne składowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
7.10. Procedura specjalna odprawy czasowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
7.11. Procedura specjalna końcowego przeznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
7.12. Procedury specjalne przetwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
7.13. Dług celny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
7.14. Kalkulacja należności celnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Orzeczenia sądów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143