Helion


Szczegóły ebooka

 
Życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA

Życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA


W prezentowanej monografii skupiamy się przede wszystkim na wpływie, jaki zachodzące obecnie procesy i ich dynamika mają na osoby z niepełnosprawnościami. Jakie jest życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA? Czy doświadczenia izolacji, niepewności jutra i utraty kontroli w trakcie pandemii zmieniły coś w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością i w ich rzeczywistościach? Czy na skutek pandemii mamy do czynienia z kolejnymi wymiarami wykluczenia? Jakie są sposoby rozwiązywania dylematów codzienności i strategie radzenia sobie osób z niepełnosprawnością z elementami świata VUCA? Jak definiują siebie, tworzą tożsamości i odnajdują swoje miejsce w „płynnej nowoczesności”?

Autorzy poszczególnych rozdziałów – naukowcy, praktycy i osoby z niepełnosprawnościami – próbują odpowiedzieć na te pytania.

Grażyna Mikołajczyk-Lerman, Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz — Wprowadzenie. O świecie VUCA, pandemii i intersekcjonalności z niepełnosprawnością    7

Ireneusz Białek — Przechadzka z „Innym”           15

Zbigniew Głąb — Niezależne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną w świecie VUCA – między Konwencją a praktyką   27

Milena Trojanowska — Analiza porównawcza dwóch przykładów świata VUCA: osoby chorujące na stwardnienie rozsiane i osoby doświadczające pandemii COVID-19      51

Katarzyna Skalska — Osoby z niepełnosprawnością w dobie pandemii – perspektywa kanadyjska            71

Anisa Wykin — Szkolenia jako czynnik rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnościami w świecie VUCA             87

Anna Laska-Leśniewicz, Dorota Kamińska, Grzegorz Zwoliński, Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz — Wirtualna rzeczywistość jako narzędzie wspomagające zrozumienie świata osób ze spektrum autyzmu 111

Jakub Niedbalski — Kilka uwag o relacjach społecznych panujących w domach pomocy społecznej – z raportu dotyczącego badań kultury organizacyjnej  131

Anna Gutowska, Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz — Zdrowie psychiczne w czasie pandemii – perspektywa studentów z niepełnosprawnościami             153