Helion


Szczegóły ebooka

Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego

Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego


Książka stanowi próbę opisu literatury, która powstaje i funkcjonuje w audiowizualnej kulturze społeczeństwa informacyjnego. Wnioski na temat współczesnego życia literackiego, specyfiki obiegu literatury i możliwości, przed jakimi stają pisarze, formułowane są na podstawie analizy twórczości Jacka Dehnela i Michała Witkowskiego, których twórczość w szczególny sposób korzysta z możliwości zapewnianych przez infrastrukturę technologiczną współczesnego typu kultury i charakterystycznych dla niego zachowań odbiorczych konsumentów. Powieści, publicystyka, marketing i szeroko pojęta aktywność pisarzy w sferze publicznej ukazane są jako rozproszone składniki transmedialnej przestrzeni autorskiej kreacji, którą interaktywny czytelnik może przemierzać w dowolnym kierunku. Kluczową figurą dla takiego modelu twórczości jest marka autorska, która wyłania się z serii medialnych przepływów i integruje rozproszoną przestrzeń literatury, nadając jej wartość i tożsamość.


Dominik Antonik, doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. Zajmuje się teorią literatury i kultury, bada najnowszą polską literaturę i jej związki ze sferą publiczną. Przygotowuje rozprawę doktorską o statusie i funkcji autora we współczesnej kulturze. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Res Publice Nowej”, „Wielogłosie” i „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”.

 

I. Wprowadzenie
II. Historyczne ugruntowanie
Nowy układ kultury
Książka i awangardowa innowacja
Komunikacja literacka. Kreator – rzemieślnik – oryginał
III. Tradycja, rewolucja, aktualność. O trzech sposobach rozumienia
Literatury
Książki w bibliotece
Literatura przyszłości. Laboratorium
Aktualność. Miejsce literatury we współczesnej kulturze
IV. Jacek Dehnel, czyli futurystyczny klasycyzm
V. Michał Witkowski, czyli witkowszczyzna
VI. Autor jako marka. Literatura we współczesnym typie kultury
Bibliografia
Indeks nazwisk
Summary