Helion


Szczegóły ebooka

Didaskalia do historii - teatr starożytnej Grecji i jego kontekst polityczny

Didaskalia do historii - teatr starożytnej Grecji i jego kontekst polityczny


Klio, muza historii, z impetem wtargnęła na terytorium Melpomene.

                                                                                                      P.J. Rhodes

 

W starożytnej Grecji teatr był pierwszym przejawem kultury masowej. Z opiniotwórczej siły tego medium zdawali sobie sprawę zarówno archonci zezwalający na wystawienia, finansujący je choregowie, jak i sami twórcy. Komediopisarze i tragediopisarze sprawnie manipulowali historiami zaczerpniętymi z mitów, by mówić o aktualnych wydarzeniach rozgrywających się poza sceną Teatru Dionizosa. Ambitny cel, postawiony przez Autorkę, polega na odczytaniu zachowanych dramatów poprzez historyczny i polityczny kontekst ich powstania, co może radykalnie zmienić możliwości interpretacyjne, które dotychczas ograniczano do aspektów estetyczno-literackich.

 

 

„Postrzegam książkę pani Śmiechowicz jako ciekawy tekst wpisujący się w nurt badań tych, którzy nierozerwalnie łączą piątowieczną ateńską «culture» z «power»”.

Prof. dr hab. Krystyna Bartol

 

„Otrzymaliśmy szerokie i barwne wprowadzenie do greckiego dramatu. (…) Język harmonijnie łączy naukową erudycję i akademicki warsztat z żywą, wciągającą narracją. (…) Nie tylko nie posiada żadnej konkurencji w dotychczasowych publikacjach polskojęzycznych, ale może spokojnie konkurować z wszystkimi pracami badaczy swojej dziedziny”.

Dr hab. Krzysztof Bielawski

Wstęp

Podziękowania

Źródła

CZĘŚĆ I NA GRANICY MITU – OKRES ARCHAICZNY

1. Tyrani i polityka kulturalna

2. Reformy Klejsthenesa i wojny perskie

CZĘŚĆ II OKRES KLASYCZNY

1. De gloria Atheniensium 

Czasy Temistoklesa

Czasy Kimona

Czasy Peryklesa

Czasy Peryklesa ‒ Ateny po śmierci Ajschylosa

2. „Wojna o trzy kurwy”

Perykles i Aspazja, czyli o tym, jak rozpętaliśmy wojnę peloponeską

Ateny po śmierci Peryklesa – sofiści, „złota młodzież” i polityka Nikiasza

„Komedia demagogów”: Kleon, Hyperbolos, Pejsander i Kleofont

Katalog zbrodni wojennych

O ujeżdżaniu sprzymierzeńców i pozytywnych aspektach zgubienia tłuczka

3. Wojna peloponeska – Sezon II 

Alkibiades i wyprawa sycylijska 

O wielkiej idei panhellenizmu 

„Dotarliśmy już do mety nieszczęść” 

Ateny po klęsce 

4. Pośród centaurów – eskapizm w utopię 

Chronologia 

Summary 

Bibliografia 

Appendix 

Indeks osobowy 

Indeks nazw geograficznych 

Dzieła antyczne przywoływane w pracy