Helion


Szczegóły ebooka

Historia tanga dla początkujących i zaawansowanych

Historia tanga dla początkujących i zaawansowanych


Historia tanga dla początkujących i zaawansowanych to pozycja dla wszystkich zainteresowanych tym tańcem w mniejszym lub większym stopniu – stąd też podział wewnętrzny na dwie główne części. Część pierwsza, dla początkujących, swoista „nota biograficzna” tanga, jest opowieścią o jego narodzinach i ewolucji aż po dzień dzisiejszy, usytuowaną w kontekście historycznym, geograficznym i społecznym. Część druga, dla zaawansowanych, składa się z serii krótkich szkiców na temat obecności tanga w literaturze, kinie, sztukach plastycznych, jego filozofii, obecności w innych krajach, specyficznego języka tangowych tekstów i ich ewolucji, powstania i działalności Narodowej Akademii Tanga, wreszcie – prezentacji kilku czołowych artystów tego gatunku. Dodatkowym atutem książki są archiwalne fotografie pochodzące z zasobów Narodowego Archiwum w Buenos Aires. Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia poświęcona temu pięknemu i coraz popularniejszemu zjawisku kulturowemu, ale też próba pokazania, że tango to dużo więcej niż taniec.

 

Fakt, że wśród ponad czterdziestu pozycji, z jakich składa się Bibliografia książki, praktycznie nie ma polskich tytułów (…), dobitnie przemawia za koniecznością publikacji w Polsce tego erudycyjnego przewodnika retrospektywnego, oprowadzającego po szeroko pojętej historii społecznej i kulturowej tanga.

Historia tanga dla początkujących i zaawansowanych staje się jedynym w swoim rodzaju, unikalnym studium „narodowego dziedzictwa artystycznego”, „autentycznego wyrazu narodu argentyńskiego” czy, innymi słowy, idealnego produktu eksportowego, jakim Argentyna podzieliła się z resztą świata.

dr hab. Anna Sawicka 

Wstęp

I. Dla początkujących
1. W mrokach historii
2. Santa María de los Buenos Aires
3. Do Europy – tam i z powrotem
4. Znowu w domu
5. Król jest tylko jeden
6. Lata 30.
7. Lata 40.
8. Lata 50.
9. Astor Piazzolla
10. Krajobraz po Piazzolli

II. Dla zaawansowanych
1. Tango, tanguero, tanguidad: taniec i jego filozofia
2. Tango – pochodzenie i znaczenie terminu
3. Teksty tang
4. Kobieta w tangu
5. Tango i seks
6. Academia Nacional del Tango
7. Tango w teatrze, kinie i sztukach plastycznych
8. Tango w literaturze
9. Tango w Polsce
10. Tango na świecie
11. Tango urugwajskie
12. Lunfardo – język tanga
13. Osobistości tanga – wybór
Gardel – wybraniec bogów
Aníbal Troilo (Pichuco) – dusza bandoneonu
Astor Piazolla – zdrajca i odnowiciel
Horacio Ferrer – poeta tanga
14. Tango na receptę

III. Wspomnienie

IV. Podziękowania

V. Spis ilustracji

VI. Indeks nazwisk