Helion


Szczegóły ebooka

 
Ideologie w przestrzeni. Próby demistyfikacji

Ideologie w przestrzeni. Próby demistyfikacji


Autora pracy interesuje wpływ ideologii na architekturę i organizację przestrzeni, które bada w politycznej perspektywie. Poddaje krytycznej analizie architekturę światową kolejnych historycznych epok, od czasów zamierzchłych aż po wiek XX. Szczególnie zajmuje go architektura, która powstała w Europie pod wpływem charakterystycznych ideologii XX wieku. Tropi również wpływ ideologii i polityki na polską architekturę i urbanistykę w latach 1945-2000. Autor próbuje spojrzeć na architekturę i urbanistykę jako na narzędzia, którymi posługują się ich twórcy i zleceniodawcy,by manipulować użytkownikami przestrzeni, a zatem nami wszystkimi. Ideologia i spory z nią związane zyskują na znaczeniu – nie tylko w świecie, ale również w Polsce. I w ten właśnie dyskurs wpisuje się niniejsza książka.

 

Krzysztof Nawratek (ur. 1970) – praktykujący architekt i urbanista. Obronił doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach (2003), obecnie wykłada na Wydziale Geografii Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Magazynie Obywatel”, „Czasie Kultury”, „Krytyce Politycznej”, „Arce”, „W drodze” oraz na Łotwie w „Diena” i „Kulturas Forums”.

I. WPROWADZENIE
Geneza. Podziękowania
Struktura. Podstawowe pojęcia
II. DAWNO – WSPÓŁCZEŚNIE
III. MINIONE STULECIE. EUROPA
Faszyzm włoski
Architektura III Rzeszy
Architektura sowiecka
Architektura Francji prezydenta Mitterranda
IV. ŚWIECKA POLSKA PO 1945 ROKU
V. POLSKA ARCHITEKTURA KOŚCIELNA
POMIĘDZY WŁADZĄ A OPOZYCJĄ
VI. PRZESTRZENIE PUBLICZNE. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
Przestrzenie (nie)publiczne
Ćwiczenia praktyczne
VII. POSTSOCJALISTYCZNE ANTYMIASTO
VIII. CO Z TEGO WYNIKA
BIBLIOGRAFIA