Helion


Szczegóły ebooka

Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję

Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję


Książka ma charakter wprowadzenia do tematyki sztucznej inteligencji, a także mostów, jakie wiążą ja z nowoczesnymi i współczesnymi koncepcjami filozoficznymi. Zarówno robotyka, jak i tworzenie światów wirtualnych czy tez botów – programów imitujących ludzka komunikacje jest głęboko osadzone w rozmaitych koncepcjach filozoficznych, zwłaszcza zaś w XX-wiecznej fenomenologii. Wobec rozkwitu uczenia maszynowego, a także innych nowych dyscyplin w obszarze sztucznej inteligencji, książka ma duży walor aktualności. Tworząc technologie warto bowiem sięgnąć do intelektualnych źródeł, które pozwoliły nam w ogóle o niej pomyśleć. 

 

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE                          

I.1. Wstęp          

I.2. Codzienne doświadczenia technologii       

I.2.1. Doświadczenie wirtualizacji techniki       

I.2.2. Doświadczenie I: bot         

I.2.3. Doświadczenie II: awatar        

         

CZĘŚĆ II. FENOMENOLOGIA A TECHNIKA           

II. Fenomenologia jako metoda badania techniki       

II.1. Epistemologiczna fenomenologia techniki     

II.2. Hermeneutyczno-egzystencjalna fenomenologia techniki    

II.3. Ku eksperymentalnej fenomenologii techniki      

 

CZĘŚĆ III. JAK MOŻLIWA BYŁA SZTUCZNA INTELIGENCJA?        

III.1. Źródła nastawienia technologicznego       

III.1.1. Narodziny i rozwój powojennej cybernetyki      

III.1.2. Obliczeniowa teoria umysłu       

III.2. Krytyka Dreyfusa         

III.3. Fundamentalne problemy sztucznej inteligencji      

III.4. Radykalna zmiana paradygmatu       

 

CZĘŚĆ IV. FENOMENOLOGIA DLA TECHNOLOGII          

IV.1. Fenomenologiczne ugruntowanie: Husserl       

IV.2. Fenomenologiczne ugruntowanie: Merlau-Ponty      

IV.3. Ucieleśniony funkcjonalizm        

IV.4. Enaktywizm          

IV.5. Raz jeszcze o metodzie: neurofenomenologia     

 

CZĘŚĆ V. FENOMENOLOGIA ISTOT WIRTUALNYCH          

V.1. Nowe pytanie o technologię       

V.2. Wirtualne ucieleśnienie        

V.3. Czym jest bot?          

V.4. Czym jest awatar?           

 

VI. PODSUMOWANIE               

 

VII. KLUCZOWE POJĘCIA               

 

 

BIBLIOGRAFIA