Helion


Szczegóły ebooka

Jan Wielki. Krakowski malarz z drugiej połowy wieku XV

Jan Wielki. Krakowski malarz z drugiej połowy wieku XV


Monografia wybitnego, średniowiecznego malarza cechowego, autora m.in. malowanych skrzydeł poliptyku dla kościoła parafialnego Św. Andrzeja w Olkuszu. Autor przedstawia wiadomości o życiu artysty, omawia jego dorobek twórczy, ikonografię dzieł malarskich. Następnie charakteryzuje styl jego malarstwa oraz definiuje (niepoślednie, tuż obok Wita Stwosza) miejsce w ówczesnym krakowskim środowisku artystycznym.

 

WSTĘP
1. ŻYCIE
2. DZIEŁA
3. TEMATY
4. STYL
Zakończenie
Skróty bibliograficzne
Spis ilustracji
Summary
Indeks